English title dissertation Modeling and Managing the patients’ need for clinical care
Name PhD (surname first) Oostveen, Catharina J. van
Doctor is (has been) nurse
Date of promotion 20/02/2015
University Universiteit van Amsterdam
Promotores niet ingevuld
Linkedin-account linkedin.com
Researchgate-url researchgate.net
Abstract (English)

Ziekenhuisbestuurders, managers en zorgprofessionals worden geacht hun ziekenhuizen en afdelingen efficiënt te besturen en excellente patiëntenzorg mogelijk te maken. Hiervoor dienen zij te kunnen beschikken over valide parameters om de te behandelen patiënten, het in te zetten personeel en de uiteindelijke uitkomsten van de zorg in kaart te brengen; de zogenoemde patiënten-, personele- en organisatie-uitkomsten.
De studies in dit proefschrift zijn uitgevoerd om ziekenhuisbestuurders, managers en zorgprofessionals te voorzien van geschikte parameters om de zorg efficiënter te organiseren.

Download dissertation (English) Modeling-managing-the-patients.pdf