English title dissertation Geen Engelstalige titel
Name PhD (surname first) Van der Kooij Cora
Doctor is (has been) nurse
Date of promotion 18/12/2003
University Vrije Universiteit
Promotores W.van Tilburg en H. Cools
Abstract (English)

zie website coravanderkooij.com bij belevingsgerichte zorg/artikelen