Nederlandse titel proefschrift Hoge doses chemotherapie bij maligne hematologische aandoeningen: Van rituelen naar Evidence Based Practice
Engelse titel proefschrift High dose treatment for hematologic malignancies: From Rituals to Evidence Based Practice
Promovendus Mank Arno
Gepromoveerde is verpleegkundige (geweest)
Universiteit UvA/AMC
Datum promotie 01/02/2013
Promotores Prof.dr. M.H.J. van Oers
Linkedin-account LinkedIn.com
Researchgate-url researchgate.net
Abstract (Engels)

The main objective of the research presented in this thesis was to gather evidence on the effectiveness of a number of procedures routinely performed in patients receiving high dose chemotherapy for hematologic malignancies. This was done both by performing systematic reviews and by performing clinical studies, and focused on different aspects of supportive care for this vulnerable patient group. The ultimate goal was on the one hand to promote medical and nursing interventions of proven evidence based benefit, and on the other hand to restructure or discourage ineffective interventions, which should both lead to improvement of the quality of care.

Abstract (Nederlands)

De belangrijkste doelstelling van de onderzoeken die in dit proefschrift
beschreven worden is bewijsmateriaal/ evidence te verzamelen t.a.v. de
doeltreffendheid van een aantal routinematige procedures binnen de
hematologie. Deze handelingen, soms ook als rituelen gekenschetst, worden
uitgevoerd bij patiënten worden die behandeld worden voor hematologische
maligniteiten zoals Leukemie, Hodgkin of Multiple Myeloom en hierbij hoge
dosis chemotherapie toegediend krijgen. Dit werd gedaan zowel door
systematische overzichten als door klinische studies uit te voeren. We
concentreerde ons op verschillende aspecten van de ondersteunende zorg
bij patiënten met een verlaagde afweer en daardoor verhoogd risico op
infecties. Het uiteindelijke doel was bewijs aan te tonen welke medische
en verpleegkundige handelingen doelmatig waren en deze te bevorderen
en anderzijds ondoelmatige handelingen aan te passen of evt. te stoppen.
Uiteindelijk doel is verbetering van de kwaliteit van zorg met positieve
consequenties wat betreft veiligheid en doelmatigheid voor zowel de
patiënt, gezondheidszorginstelling en de gezondheidzorg.

Proefschrift downloaden (Engels) proefschrift-Mank-2013.pdf