Nederlandse titel proefschrift Taakherschikking in de ouderenzorg
Engelse titel proefschrift The impact and organization of skill mix change in healthcare for older people; Substituting physicians with nurse practitioners, physician assistants or nurses
Promovendus Lovink Marleen
Gepromoveerde is verpleegkundige (geweest)
Universiteit Radboud Universiteit
Datum promotie 17/12/2019
Promotores Prof. dr. R.T.C.M. Koopmans, Prof. dr. L. Schoonhoven
Linkedin-account linkedin.com
Researchgate-url researchgate.net
Abstract (Engels)

Worldwide as well as in the Netherlands, the population is aging and complexity of care increases. More qualified professionals are needed, nonetheless relatively few medical students are interested in elderly care. A possible solution is the substitution of medical care from physicians to nurse practitioners (NPs), physicians assistants (PAs) and registered nurses. This thesis shows that, although great variation was seen in organization, physician substitution is possible with maintenance of quality of healthcare and provides opportunities for physicians to fulfill a role as clinical expert for older people with more complex needs. Furthermore it shows that NPs, PAs and nurses all have their own unique added value as they contribute to quality of healthcare, provide person centered care and strengthen the care team. Physician substitution should not be an aim in itself, but it should benefit an optimal skill mix matching the healthcare needs of older people and improving health care services.

Abstract (Nederlands)

Zowel wereldwijd als in Nederland veroudert de bevolking en (de complexiteit van) de zorgvraag neemt toe. Dit vraagt om meer deskundige professionals, echter weinig geneeskunde studenten zijn geïnteresseerd in de ouderenzorg. Als mogelijke oplossing is voorgesteld om medische taken van huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde naar verpleegkundig specialisten (VS’en), physician assistants (PA’s) en verpleegkundigen te herschikken. Dit proefschrift toont aan dat, hoewel er veel variatie werd gezien in organisatie, taakherschikking mogelijk is met behoud van kwaliteit van zorg en het kansen biedt voor artsen om een rol te vervullen als klinisch expert voor ouderen met complexe problemen. Uit het onderzoek bleek ook dat VS’en, PA’s en verpleegkundigen ieder hun eigen unieke toegevoegde waarde hebben doordat ze bijdragen aan de kwaliteit van zorg, persoonsgerichte zorg leveren en het zorgteam versterken. Taakherschikking zou geen doel moeten zijn, maar een middel om te komen tot een optimale teamsamenstelling gericht op de zorgvragen van ouderen en kwaliteit van zorg.

Proefschrift downloaden (Engels) Digitaal-proefschrift-Marleen-Lovink.pdf