Nederlandse titel proefschrift Ondersteuning Eigen Regievoering & Vraaggestuurde zorg
Engelse titel proefschrift Supporting self-directing and demand-led care
Promovendus Verkooijen Lineke
Gepromoveerde is verpleegkundige (geweest)
Universiteit Universiteit voor Humanistiek Utrecht
Datum promotie 31/10/2006
Promotores prof. dr. I. Maso (promotor), prof. dr. A. Smaling (copromotor)
Abstract (Nederlands)

Het proefschrift beschrijft de zoektocht naar het antwoord op de vragen:
-Wat is 'eigen regievoering'?
-Hoe doen mensen dat; 'eigen regievoering'?
-Wat is de rol van de professional in relatie tot de 'eigen regievoering'?
-Wat levert 'eigen regievoering' op voor de cliënt, de professional en voor de organisatie?
-Hoe verhouden 'ondersteuning eigen regievoering' en 'vraaggestuurde zorg' zich tot elkaar?

Proefschrift downloaden (Nederlands) PROEFSCHR.pdf