Nederlandse titel proefschrift Kom in beweging! Zelfmanagement ondersteuning met behulp van mobiele technologie
Engelse titel proefschrift Get moving! Self-management support using mobile technology
Promovendus Verwey Renée
Gepromoveerde is verpleegkundige (geweest)
Universiteit Zuyd Hogeschool
Datum promotie 16/09/2015
Promotores Prof. Dr. Luc de Witte, Dr. Marieke Spreeuwenberg, Dr. Huibert Tange
Linkedin-account linkedin.com
Researchgate-url researchgate.net
Abstract (Engels)

This dissertation reports on five of the eight studies of the project named Interactive Tool for Self-management through Lifestyle Feedback (It’s LiFe!). This tool aims to support chronically ill patients in achieving a more active lifestyle. The first study of this dissertation includes the development of a physical activity counselling protocol for practice nurses to support self-management of patients with COPD or type 2 diabetes (DM2) who are treated in primary care. The second study describes the development and testing of a Web-based coaching system as part of the tool (the It’s LiFe! monitor). In the third study the feasibility of the tool and the monitor embedded in the counselling protocol named the Self-management Support Programme (SSP) was evaluated in two family practices. The fourth study, in 24 family practices, describes the effectiveness of this counselling protocol with and without the use of the tool and monitor on physical activity, (exercise) self-efficacy and quality of life. Finally, the fifth study describes the process evaluation that was conducted to examine the reach and implementation of, and satisfaction with, this intervention .
The combined intervention (use of the tool + the SSP) led to a significant improvement of moderate to vigorous physical activity, compared to usual care. Right after the intervention period, the progress was 12 minutes per day. Three months after the intervention period, this progress was still significant (11 minutes). The trial also proved that use of the tool on top of the SSP is more effective than the SSP only (an additional eight minutes). The SSP alone had no significant effect on physical activity compared to usual care. For the secondary outcome measures the intervention effect was not evident. From these results it can be concluded that the automated self-monitoring and feedback component and/or the fact that the practice nurse was able to see the objectively measured physical activity results were the most powerful elements of the combined intervention.

Abstract (Nederlands)

Dit proefschrift doet verslag van vijf van de acht onderzoeken die deel uitmaken van het It’s LiFe! project (Interactive Tool for Self-management through Lifestyle Feedback). Deze tool beoogt mensen met een chronische aandoening te stimuleren om meer te bewegen. Het eerste onderzoek van dit proefschrift gaat over de ontwikkeling van een begeleidingsprotocol voor praktijkondersteuners ter ondersteuning van zelfmanagement van COPD en diabetes type 2 (DM2) patiënten bij meer bewegen (het Zelfmanagement Ondersteunings Programma (ZOP)). Het tweede onderzoek gaat over de ontwikkeling en het testen van het online coaching systeem behorende bij de tool (de It’s LiFe! monitor). Gevolgd door het derde onderzoek waarin de haalbaarheid van het gebruik van de tool, de monitor en het protocol werd geëvalueerd bij twee huisartspraktijken. In het vierde onderzoek is de effectiviteit van dit protocol onderzocht bij 24 huisartspraktijken zowel met als zonder het gebruik van de tool op lichamelijke activiteit, (exercise) self-efficacy en kwaliteit van leven. Ten slotte is in het vijfde onderzoek de procesevaluatie beschreven die werd uitgevoerd om het bereik, de uitvoering en de tevredenheid met deze interventie te onderzoeken. De gecombineerde interventie (tool en ZOP) heeft geleid tot een significante verbetering van matige en intensieve beweging in vergelijking met gebruikelijke zorg. Direct na de interventieperiode bleek deze verbetering gemiddeld 12 minuten per dag. Drie maanden na de interventieperiode bleek deze vooruitgang nog steeds significant (11 minuten). Uit het onderzoek bleek tevens dat het gebruik van de tool in combinatie met het ZOP effectiever is dan alleen de toepassing van het ZOP (8 extra minuten). Het ZOP alleen had geen significant effect op beweging in vergelijking met de gebruikelijke zorg. De interventie bleek geen significant effect te hebben op de secundaire uitkomstmaten. Uit deze resultaten kan geconcludeerd worden dat de geautomatiseerde zelfcontrole en feedback component en/of het feit dat de praktijkondersteuner de beweegresultaten kan zien, de meest krachtige elementen van deze gecombineerde interventie zijn.

Proefschrift downloaden (Engels) E-book-Thesis-Renee-Verwey.pdf