Proefschriftenverpleegkunde.nl

Deze site maakt de wetenschappelijke kennis over verpleegkunde uit Nederland en Vlaanderen toegankelijk voor studenten, docenten, verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten.

Wij nodigen gepromoveerden en promovendi uit hun dissertaties hier aan te melden. Hoe meer kennis op dit platform verzameld wordt, des te groter is de kans dat verpleegkundigen deze ook in de praktijk toepassen. 

Lees hier over de start van Verplegingswetenschap en de eerste hoogleraar Verpleegkunde in Nederland.

Deze site is een initiatief van Bureau Lambregts dat al meer dan 25 jaar met kennis en praktische steun bijdraagt aan de ontwikkeling van de verpleegkunde. De site is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van Stichting Publicaties voor Verpleegkundigen en Verzorgenden.