Nederlandse titel proefschrift Gepromoveerde Datum Universiteit
Zoeken naar orde in de chaos: zelfmanagementeducatie voor personen met een bipolaire stoornis en hun naastbetrokkenenvan den Heuvel, Silvio11/01/2021Radboud UMC en KU Leuven
Zelfmanagementondersteuning door middel van mHealth bij patiënten met COPD. Van belofte tot bewijs.Korpershoek, Yvonne04/03/2021Universiteit Utrecht
Waar denk je aan? Emoties en percepties van kandidaten en ontvangers van een levertransplantatieAnnema, Coby09/01/2017Rijks Universiteit Groningen
Hoop en positief denken bij mensen met kankerNierop- van Baalen, Corine30/09/2020Universiteit Gent
Selfmanagment in transition for patients with a rheumatic diseaseWalter05/12/2018Erasmus
Revitaliseren van onthullingBrugmans02/07/2020Erasmus Universiteit
De Uitdaging van E-Communicatie in de Eerstelijnszorgde Jong, Catharina Carolina (Rolien)20/12/2018Universiteit van Amsterdam
Taakherschikking in de ouderenzorgLovink Marleen17/12/2019Radboud Universiteit
Interprofessionele communicatie en klinsch leiderschap bij de ontwikkeling van netwerkzorg in de eerste lijnNieuwboer Minke20/12/2019Radbouduniversiteit
Het niet-pluisgevoel van verpleegkundigenGooske Douw04/10/2018Radboud Universiteit Nijmegen
De impact van neuromusculaire aandoeningen op functioneren en kwaliteit van levenBos Isaäc11/04/2018Universiteit van Groningen
Transmurale Verpleegkundige Spreekuren: verkenning van een verpleegkundige innovatieTemmink, Denise24/11/2000Maastricht
Verpleegkundigen in de ruimteBoonen Marcel13/11/2017Universiteit voor Humanistiek
Telehealth-competentie in de verpleegkunde: Verbeteren van vaardigheden in het verlenen van zorg op afstandvan Houwelingen, Thijs12/06/2018Universiteit Utrecht
Heroverwegen van de huidige aanpak van risicofactoren in de secundaire preventie van hart- en vaatziektenSnaterse, Marjolein12/09/2018Universiteit van Amsterdam
Predictie en Non-farmacologische Preventie van Delirium op de Intensive CareWassenaar, Annelies16/05/2018Radboud Universiteit
Het verbeteren van postoperatieve pijnzorg; een analyse van Acute pijn Service dataBoekel van, Rianne14/12/2017Radboud Universiteit
Kritische druk. Decubituszorg bij intensive care patiënten en patiënten in algemene ziekenhuizenDe Laat11/09/2006Radboud Universiteit Nijmegen
Uitdagingen in de geriatrische revalidatie: de GRAMPS studieBuijck Bianca08/05/2013Raboud Universiteit Nijmegen
Persoongerichte communicatie met mensen met dementie woonachtig in verpleeghuizen; een onderzoek naar implementatie succes en beinvloedende factorenBoersma, Petra13/10/2017VU University Amsterdam
Toegepaste klinimetrie op de intensive careRijkenberg, Saskia12/01/2018Tilburg University
Patiëntvoorkeuren in de verpleegkundige besluitvorming Een theorie over afstemmingskennis in de acute zorgDen Hertog, Ria08/12/2015Vrije Universiteit Amsterdam
Beter worden; Onderzoek door verpleegkundig specialisten naar kwaliteitsverbetering rondom hartchirurgie.van Valen, R.01/11/2017Erasmus Universiteit
Leiderschap als ‘blended care’: over het dagelijks werk en habitus van verpleegkundig midden managers in ziekenhuizen.Lalleman Pieterbas16/11/2017Universiteit Utrecht
SAFE or SORRY? een programma om meerdere richtlijnen tegelijk te implementerenvan Gaal, Betsie05/04/2011Radboud University
Tussen verwachtingen en realiteit. Zelfmanagementondersteuning in de verpleegkundige praktijk en in de verpleegkundige opleidingvan Hooft, Susanne25/10/2017Erasmus Universiteit Rotterdam
Op zoek naar Florence: een nieuw licht op de professionele verantwoordelijkheid van verpleegkundig specialistenter Maten-Speksnijder13/09/2016Erasmus Universiteit Rotterdam
Feedback, de weg vooruit? Hoe feedback over kwaliteitsindicatoren het welzijn van verpleegkundigen en de kwaliteit van zorg beïnvloedtGiesbers A.P.M. (Suzanne)03/10/2017Radboud Universiteit Nijmegen
Telebegeleidng bij patienten met hartfalenBoyne JJJ13/12/2013Maastricht University Medical Centre
Het effect van verpleegkundig specialisten in de huisartsenzorgvan der Biezen Mieke12/10/2017Radboud University
Het ontwikkelen en valideren van de NOSCA – de Nurses’ Observation Scale for Cognitive AbilitiesPersoon, Anke21/10/2010Radboudumc
Patient, Privaat en Privacy, De stoelgang als wetenschappelijk probleemBruggen, Harry van der14/03/1991Rijksuniveristeit Limburg
Omgaan met zelfbeschadigend gedrag in de psychiatrieKool-Goudzwaard, Nienke12/01/2015Vrije Universiteit
Hoofdverpleegkundigen over leven in het ziekenhuisBergh-Braam, Anneke van den08/06/1984Rijksuniversiteit Limburg
Vroegtijdige herkenning van het deliriumSchuurmans, Marieke J.08/05/2001Universiteit Utrecht
Vroegsignalering van depressie na een beroerteMan-van Ginkel, Janneke de30/08/2012Universiteit Utrecht
Preventie van zorggerelateerde bloedbaaninfecties bij prematuur geboren kinderenHelder Onno13/04/2013Erasmus MC
Geen effect zonder ethiek; de reductie van separatie in de psychiatrie vanuit een zorgethisch perspectiefVoskes, Yolande15/01/2015VUmc
Tussen droom en slaap: Naar evidence based verpleegkundige zorg voor slaapproblemende Niet, Gerrit03/05/2011Radboud Universiteit Nijmegen
Neonatale pijn, uit het oog uit het hartvan Ganzewinkel, Christ-jan06/10/2016Maastricht
Hartslagvariabiliteit en Asymmetrische Frontale Hersenactiviteit als Markers van Psychische PijnMeerwijk, Esther Lydia14/06/2013University of California, San Francisco
Emergerende kennisopvattingen: het begrijpen van de praktijk van docentenNiessen30/11/2007Universiteit Maastricht
Hoge doses chemotherapie bij maligne hematologische aandoeningen: Van rituelen naar Evidence Based PracticeMank Arno01/02/2013UvA/AMC
Therapietrouw, Kwaliteit van leven en de ouder wordende HIV-1 geinfecteerde patientLangebeek Nienke08/06/2017Universiteit van Amsterdam
Medicatie management bij thuis zorgpatientenSino12/12/2013Utrecht
Adding life to years (kwaliteit van leven van mensen met dementie die langdurige zorg ontvangen)Beerens29/04/2016Maastricht
Zorg voor de seksualiteit na de diagnose kankerGamel Claudia J.03/10/2000Utrecht University
Gewoon lief zijn? Het maieutisch zorgconcept en het invoeren van geïntegreerde belevingsgerichte zorg op psychogeriatrische verpleeghuisafdelingenVan der Kooij Cora18/12/2003Vrije Universiteit
Fotografie als verpleegkundig instrument in de GGZSitvast, Jan06/12/2011Vrije Universiteit Amsterdam
Fotografie als een verpleegkundig instrument in de geestelijke gezondheidszorg. Hoe men de fotoverhalen van clienten kan gebruiken voor HerstelSitvast, Jan06/12/2010Vrije Universiteit Amsterdam
Parenterale thuisvoeding. Van het verlengen van leven naar kwaliteit van leven.Huisman - de Waal28/06/2010Radboud Universiteit
Delirium bij patienten die hartchirurgie ondergaan. Een onderzoek naar risicofactoren en langetermijn gevolgenKoster Sandra14/10/2011Universiteit Twente
Wat er gebeurt en wat er toe doet; Onderzoek naar Palliatieve en Terminale zorg in het Ziekenhuis (PalTeC-H)Witkamp F.E. (Erica)07/04/2015Erasmus Universiteit Rotterdam
Leren Verbeteren, Verbeterd LerenWeggelaar-Jansen Anne Marie (J.W.M.)30/04/2015Erasmus University Rotterdam
Hoe meet je kennis en attitude van verpleegkundigen met betrekking tot de oudere patiënt?Dikken Jeroen20/06/2017Universiteit Utrecht / Hogeschool Utrecht
Structuur Bieden: het ontrafelen en beschrijven van een psychiatrisch verpleegkundige interventieVoogt, Amar17/11/2016Radboud Universiteit Nijmegen
Balanceren in Samenvallende Werelden De emotionele impact voor naasten van de pateint en professionals op de intensive careMargo van Mol21/06/2017Erasmus Universiteit Rotterdam
Bed op recept voor patienten met een borderline persoonlijkheidsstoornis. Ontwikkeling van een zelfmanagement interventie om crisis te voorkomen of te verminderen.Helleman-Funhoff Marjolein25/04/2017Radboud Universiteit Nijmegen; KU Leuven
Onuitgesproken Pijn. Postoperatieve Pijnmeting bij Pasgeborenen en Jonge Kinderenvan Dijk Monique24/01/2001Erasmus University Medical Center
Personele inzet en kwaliteit van zorg in verpleeghuizenBackhaus, Ramona12/04/2017Maastricht University
De beleving van ouderen en hun volwassen kind met kanker: een delicate evenwichtsoefeningVan Humbeeck Liesbeth23/11/2016UGent
Verpleegkundige zorg voor COPD patiënten in de eerste lijn: een biopsychocsociaal perspectiefWeldam, Saskia03/11/2016Universiteit Utrecht
Delirium in Intensive Care Patiënten; detectie, impact, predictie, preventie en biomarkersvan den Boogaard, Mark02/04/2012Radboudumc
Indicatoren voor de kwaliteit van zorg in ziekenhuizen; meer dan cijfersvan Dishoeck, AM11/11/2015Erasmus Universiteit Rotterdam
Continue professionele Ontwikkeling van verpleegkundigenBrekelmans Gerard05/10/2016Tilburg University en Erasmus MC
Effectieve excellentie in de verpleegkunde: Het overbruggen van de kloof tussen het meten van de kwaliteit van verpleegkundige zorg en klinische realiteitStalpers Dewi20/09/2016Universiteit van Utrecht
Nazorg en gespecialiseerde wijkverpleegkundigenKetelaars24/05/1996Maastricht
Prediction of Pressure Ulcers: Problems and ProspectsSchoonhoven, Lisette07/02/2003Universiteit Utrecht
Werkplek-Leerstijlen: Conceptualisering en Instrument Ontwikkeling voor de Verpleegkundige BeroepsgroepBerings Marjolein04/10/2006Tilburg University
De betekenis van verpleegkunde: een vergelijkende analyse van de conceptuele geschiedenis van de moderne verpleging in de Verenigde Staten (1873-1960)Peet, Rob van der06/07/1988University of Manchester
Comfortabel en rustig; Zorgvuldig sederen van ernstig zieke kinderen zonder ontwenningsverschijnselenIsta, Erwin18/06/2008Erasmus Universiteit Rotterdam
TAKING ACTION FOR ACTION A study of the interplay between contextual and facilitator characteristics in developing an effective workplace culture in a Dutch hospital setting, through action research.van Lieshout28/06/2013University of Ulster, Belfast UK
Conitinuïteit van zorg en cliënttevredenheid in de thuiszorg: een studie rond professionele en niet-professionele zorg voor chronisch ziekenvan Achterberg, Theo17/01/1997Universiteit Maastricht
Psychosociale aspecten van medicatie therapieontrouw na niertransplantatieTielen06/04/2016Erasmus Universiteit Rotterdam
Surveillance en preventie van ziekenhuisinfecties in Nederland: tien jaar ervaring in een algemeen ziekenhuisMintjes-de Groot A.J.05/06/1996Erasmus Universiteit Rotterdam
Slaapkwaliteit in het ziekenhuisCox Karen09/10/1992Maastricht University
Vroegsignalering van opvoed- en opgroeiproblemen bij jonge kinderen: een gestructureerde dialoog met oudersStaal Ingrid16/02/2016Universiteit Utrecht
Op zoek naar de 'totale mens'. Taak, verantwoordelijkheid en identiteit van de verpleegkunde in Nederland, 1955-1988Duivesteijn-Ockeloen, Koos12/02/2016Open Universiteit Nederland
Frailty & depressie op latere leeftijd: een wankel evenwichtCollard Rose07/10/2015Radboud Universiteit
Omgaan met dementie: het effect van geintegreerde belevingsgerichte zorg op adaptatie en coping van mensen met dementie in verpleeghuizen; een kwalitatief onderzoek binnen een gerandomiseerd experimentde Lange, Jacomine26/05/2004Erasmus Universiteit
Het opvoeden van kinderen met autisme. Ondersteuning van de vroege ouder-kind interactie.Poslawsky Irina Elizabeth09/01/2014Universiteit Utrecht
Psychologische voorbereiding op een gastroscopie. De invloed van informatie in medische situatiesVliet, Marjolein van24/04/2001Universiteit Utrecht
Zorgvermijding en Zorgverlamming. Een onderzoek naar Competentieontwikkeling in de Openbare Geestelijke Gezondheidszorg.Schout14/06/2007Department of Medical Humanities of VU University Medical Centre
Casemanagement in de eerstelijns palliatieve zorgvan der Plas, Annicka14/12/2015VUmc
Intensive supportive care during treatment for haematological malignancies - from detection and selection to actionvan Vliet, Maarten10/12/2015Radboud Universiteit, Nijmegen
Persoonsgericht Leiderschap: Een participatief actieonderzoek over (klnisch) verpleegkundig leiderschapCardiff, Shaun01/07/2014Ulster University, UK.
Managen van de klinische zorgvraag van patiëntenOostveen, Catharina J. van20/02/2015Universiteit van Amsterdam
Continue professionele ontwikkeling gedurende de verpleegkundige loopbaan. Een levensloopperspectief op CPO motieven en leeractiviteitenPool, Inge17/11/2015Universiteit Utrecht
Seksualiteit en intimiteit in de oncologische en palliatieve zorg in Nederland: een hermeneutisch onderzoekde Vocht, Hilde16/11/2011Birmingham City University
De voedingstoestand van kinderen met kanker; prevalentie, oorzaken en gevolgen van een slechte voedingstoestand.Brinksma, Aeltsje01/10/2014Universitair Medisch Centrum Groningen
zelfmanagment van vasculaire risicofactorenSol de Rijk20/03/2009Universiteit Utrecht
Klinische studies naar de secundaire preventie van suicidepogingenSande, Rob van der25/11/1997Universiteit Utrecht
Verpleegkundige foolow-up en palliatieve zorg voor patienten met slokdarmkankerVerschuur Els M.L.11/10/2007Erasmus MC
Stress en discomfort in de zorg voor te vroeg geborenen: Een studie naar de Comfortschaal en deNewborn Individualized Developmental Care and Assessment Program (NIDCAP®) in een Nederlandse NICUWielenga, Joke M.22/04/2008Universiteit van amsterdam
Luchtwegmanagement en kolonisatie van de luchtwegen in intensive care patiëntenJongerden Irene24/05/2011Utrecht
Kom in beweging! Zelfmanagement ondersteuning met behulp van mobiele technologieVerwey Renée16/09/2015Zuyd Hogeschool
Postoperative pain in children, assessment and interventionHamers Jan12/10/1995Universiteit Maastricht
Ondersteuning Eigen Regievoering & Vraaggestuurde zorgVerkooijen Lineke31/10/2006Universiteit voor Humanistiek Utrecht
Ambivalent connections Improving community mental health care for non-psychotic chronic patients perceived as ‘difficult’Koekkoek, Bauke14/01/2011Radboud Nijmegen
Functioneren als focus van zorg. De toepassing van de International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF).Stallinga, H.A.14/10/2015Rijksuniversiteit Groningen
Werken = Leren. Werkplekleren binnen de ouderenzorg benadert vanuit een complexiteitsperspectiefSnoeren, Miranda01/07/2015VU medisch centrum
Leven in de wetenschap dat de dood dichtbij isUitdehaag Madeleen14/06/2012Erasmus Universiteit
Naar verpleegkundige competenties voor het verlenen van spirituele zorgLeeuwen, René van13/02/2008Rijksuniversiteit Groningen
Het managen van complicaties van intraveneuze toegangen in een neonatale intensive care unit; een bijdrage aan patienmveiligheidArnts I.J.J.23/09/2015Radboud Universiteit Nijmegen
Co-ordination of care for the complex medically illLatour, Corine12/09/2006Vrije Universiteit
Empathie voor pijn van anderenBoerlage, Anneke16/12/2011Erasmus MC
Much to gain in pain. Early and initial pain management in trauma patients in prehospital and hospital based emergency care.Berben, Sivera A. A.31/10/2011Radboud Universiteit
Ontslag uit het ziekenhuis: Problemen en interventiesMistiaen Patriek25/10/2007Maastricht University
Zorg op maat voor ouderen in de eerstelijn: een evaluatie van een multicomponent verpleegkundig zorgprogrammaBleijenberg, Nienke17/10/2013Universiteit van Utrecht
Vermoeidheid bij patiënten met Reumatoïde ArtritisRepping-Wuts, Han05/03/2009Radboud Nijmegen
Pijnmeting en pijninterventies in de brandwondenzorg vanuit verpleegkundig perspectiefde Jong, Alette24/09/2015Universiteit Utrecht
Zorgbehoeften van ouderen met een depressie; een uitdaging tot zorgverbeteringHoutjes03/06/2015Vrije Universiteit Amsterdam
Verpleegkundige follow-up-zorg voor hoofd-halskankerpatientenLeeuw, Jacqueline de13/03/2013Radboud Universiteit
Pijnmeting na de operatieDijk, Jacqueline van09/06/2015University Utrecht
Pijn Lijden of Niet: onderzoek om kankergerelateerde pijnbehandeling te verbeterenOldenmenger Wendy15/02/2012Erasmus Universiteit
Infecties op de Neonatale Intensive CareVan den Hoogen08/09/2009University Medical Center Utrecht
Zelfmanagement en therapietrouw bij patienten met hemofilieSchrijvers, Liesbeth Helene30/09/2015Universiteit Utrecht
Collaborative Care voor patiënten met ernstige persoonlijkheidsstoornissen. Uitdagingen voor de verpleegkundige professie.Stringer, Barbara09/10/2013Vrije Universiteit, Amsterdam, Nederland
Bewarende zorg. Een visie voor verzorgenden en verpleegkundigenJukema, Jan S.25/01/2011Universiteit Utrecht
Evidence-based wondzorgEskes, Anne12/12/2012UvA/AMC
Telemonitoring en computer ondersteuning bij hartfalenVries, de04/09/2013RUG
In de palliatieve zorg zijn symptomen alles bepalendTeunissen Saskia06/02/2007Universiteit Utrecht
Delirium - Het syndroom belicht bij patiënten op intensieve zorgVan Rompaey Bart17/12/2009Universiteit Antwerpen
Op weg naar strategisch gebruik van verpleegkundige informatie in NederlandGoossen William18/10/2000Groningen
Therapietrouw aan HAART Een studie naar het perspectief van patiënten en de strategieën van verpleegkundig consulenten HIVVervoort, Sigrid C.J.M.19/11/2009Universiteit Utrecht
Verpleegkundige zorg voor ambulante patiënten met een bipolaire stoornis: een studie naar de huidige praktijk, zorgbehoeften, coping en kwaliteit van levenGoossens Peter J.J.16/04/2008Radboud Universiteit Nijmegen
Teamleren en Innovatie in de VerpleegkundeTimmermans Olaf16/03/2012Universiteit Antwerpen
Voorschrijven door verpleegkundigen. Een studie over taaksubstitutie en professionele zeggenschapKroezen, Marieke22/09/2014VU
Voorspellen en voorkomen van postoperatieve achteruitgang bij oudere patiënten die voor cardiochirurgie gaanEttema, Roelof13/03/2014Utrecht
Behandeling en uitkomst van neonatale intracraniële bloedingenBrouwer, Mieke21/06/2011Universiteit Utrecht
Cliëntgecentreerde zorg: leren balancerenSchoot, Tineke20/10/2006Maastricht University
Kritisch denken en self-efficacy: bruikbare concepten voor de verpleegkundige praktijk en onderwijsGloudemans, Henk27/09/2013Tilburg University
Medication Management in Homecare PatientsSino, Carolien12/12/2013Universiteit Utrecht
Ouderschap en palliatieve zorg in de kinderoncologieKars, Marijke24/04/2012Universiteit Utrecht
Compassie in de verpleegkundige praktijk. Een leidend principe voor goede zorg.Cingel C.J.M. van der07/06/2012Erasmus Rotterdam
Implementation of Evidence Based Practice in mental health nursing. An action research studyMunten, Guus05/11/2012Tilburg University
In Case of Emergency: richtlijnopvolging in de spoedzorgketenEbben, Remco17/06/2015Radboud University Nijmegen
Screening, geriatric assessment en interventieBuurman - van Es, Bianca16/09/2011Universiteit van Amsterdam
Dwaallichten, struikeltochten, tolwegen en zangsporen: Onderzoek naar taakherschikking tussen verpleging en artsenRoodbol, Petrie F.31/03/2005University of Groningen
Op Eigen Benen Jongeren met chronische aandoeningen en hun preferenties en competenties voor de zorgStaa, AnneLoes van06/06/2012Erasmus Universteit
Gekkenwerk. De ontwikkeling van het beroep psychiatrisch verpleegkundige in Nederland, 1830-1980Stegge, Cecile aan de16/03/2012Universiteit Maastricht
Terugvalpreventie bij patiënten met schizofrenie: Een verpleegkundige interventiestudieMeijel, Berno van10/06/2003Universiteit Utrecht
 Nederlandse titel proefschrift Gepromoveerde Datum Universiteit

Tonen 1 - 142 of 142