Nederlandse titel proefschrift Kwantificering van de verpleegkundige werkdruk en planning van het verplegend personeel op de Intensive Care
Engelse titel proefschrift Quantification of nursing workload and the need for nursing staff in intensive care
Promovendus Hoogendoorn, Marga
Gepromoveerde is verpleegkundige (geweest)
Universiteit Universiteit van Amsterdam
Datum promotie 02/02/2022
Promotores Promotor: prof. dr. N.F. de Keizer. Copromotoren: dr. J.J. Haringman & dr. J.J. Spijkstra
Linkedin-account linkedin.com
Researchgate-url researchgate.net
Abstract (Nederlands)

Kritiek zieke patiënten op de Intensive Care (ICU) hebben veel zorg nodig. Vanwege hun kritieke ziekte hebben ze behoefte aan monitoring en gebruik van apparatuur voor orgaanondersteuning, en hiermee dus gespecialiseerde verpleegkundige zorg. Door deze complexe en specifieke zorg bestaat het verpleegkundig personeel voornamelijk uit gediplomeerde IC-verpleegkundigen en kunnen zij slechts een beperkt aantal patiënten per dienst verzorgen. De grote behoefte aan gespecialiseerde verpleegkundige zorg is de voornaamste reden dat de kosten voor verpleegkundig personeel het grootste deel van het IC-budget uitmaken. In een bestaande situatie van een tekort aan gediplomeerde IC-verpleegkundigen in de meeste West-Europese landen is het van belang het verpleegkundig personeel zo efficiënt mogelijk in te zetten. Overbezetting moet worden vermeden vanuit het oogpunt van budgetbeperkingen, maar onderbezetting ook vanwege het verhoogde risico op burn-out of bore-out. Het is daarom belangrijk om de hoeveelheid verpleegkundig werk te kwantificeren; d.w.z. de verpleegkundige werkdruk en hiermee de behoefte aan verpleegkundig personeel.
In dit proefschrift richten we ons op twee aspecten van de werkdruk van de verpleegkundige; de hoeveelheid tijd die nodig is voor patiëntenzorg (de objectieve verpleegkundige belasting) en de impact van deze patiëntenzorg op de verpleegkundige (de subjectieve of ervaren verpleegkundige belasting). Verder beschrijven we het belang van de verpleegkundige werkdruk voor de planning van het verpleegkundig personeel en de impact van COVID op zowel de werkdruk als de planning van verpleegkundig personeel.
Hoofdstuk 2 beschrijft de resultaten van een systematische review van de literatuur naar beschikbare werkbelastingscoringssystemen en evaluatie van de inhoudsvaliditeit, betrouwbaarheid en validiteit van die systemen. De bibliografische databases MEDLINE, Embase en Cinahl zijn doorgezocht op Engelse, Nederlandse en Duitse artikelen over systemen die de verpleegkundige werkdruk op de Intensive Care meten, inclusief een vertaling naar de hoeveelheid benodigde verpleegkundige tijd. Uit 71 geïncludeerde artikelen identificeerden we 34 verschillende scoresystemen, waarvan 27 systemen geïncludeerd zijn voor verdere analyse, omdat ze een vertaling van werklast in benodigde verpleegtijd beschreven. We hebben de Nursing Activities Score (NAS) geïdentificeerd als het best presterende model, hoewel er ruimte is voor verbetering. De NAS is gevalideerd met Multi Moment Opnames en verklaart 81% van de tijd die verpleegkundigen besteden. Hoewel oorspronkelijk ontwikkeld om de verpleegkundige werkbelasting per dag te meten, is het ook gevalideerd voor een gebruik per dienst. De resultaten van de inter- en de intra beoordelaars betrouwbaarheid variëren van laag tot goed, met lage resultaten voor de items waarvoor de verpleegkundigen een tijd inschatten en goede resultaten voor de overige items. Vanwege de belangrijke rol van werklastscoresystemen hebben we geconcludeerd dat het nodig is om de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van de NAS te verbeteren voor een vertaling naar de benodigde verpleegtijd.

Zie proefschrift voor de volledige samenvatting.

Proefschrift downloaden (Engels) Proefschrift-Hoogendoorn-M.pdf