Nederlandse titel proefschrift Rollen van de sociale context
Engelse titel proefschrift Getting evidence into nursing practice: Roles of the social context
Promovendus Holleman, Gerda
Gepromoveerde is verpleegkundige (geweest)
Universiteit Radboud Universiteit Nijmegen
Datum promotie 15/09/2014
Promotores Promotor: prof. dr. T. van Achterberg. Copromotoren: dr. L. Schoonhoven & dr. A.J. Mintjes‐de Groot
Linkedin-account linkedin.com
Abstract (Nederlands)

Inmiddels weten we dat veel patiënten geen op onderzoeksresultaten gebaseerde zorg krijgen of zorg krijgen die overbodig of zelfs potentieel schadelijk is. Ondanks deze kennis is minder bekend hoe deze internationaal bestaande kloof tussen onderzoek en de verpleegkundige praktijk te overbruggen is. Gebruikelijke implementatiestrategieën die deze kloof proberen te dichten, zijn vaak gericht op de individuele professional en minder vaak op de sociale omgeving of de context waarin de verpleegkundige werkzaam is.

In het proefschrift van Gerda Holleman probeert zij meer inzicht te krijgen in de rol die de context heeft bij het implementeren van evidence-based practice (EBP) in de verpleegkundige praktijk. Ze maakt een onderscheid tussen drie elementen in de sociale context: de professio- nele verpleegkundige beroepsorganisaties, de verpleeg- kundige opinieleider (een gerespecteerd persoon in een gezondheidszorgorganisatie die innovatiekennis heeft en gemotiveerd is implementatie tot een succes te maken) en de verpleegkundige teams.
Het proefschrift is opgebouwd uit acht hoofdstukken, waarin vragen worden beantwoord over de rol van de drie eerder beschreven elementen van de sociale ver- pleegkundige context.

Proefschrift downloaden (Engels) Proefschrift-Holleman-G.pdf