Nederlandse titel proefschrift Voorspelling van decubitus: problemen en vooruitzichten
Engelse titel proefschrift Prediction of Pressure Ulcers: Problems and Prospects
Promovendus Schoonhoven, Lisette
Gepromoveerde is verpleegkundige (geweest)
Universiteit Universiteit Utrecht
Datum promotie 07/02/2003
Promotores prof.dr. R. Grobbee, dr. E. Buskens