Nederlandse titel proefschrift Bed op recept voor patienten met een borderline persoonlijkheidsstoornis. Ontwikkeling van een zelfmanagement interventie om crisis te voorkomen of te verminderen.
Engelse titel proefschrift Brief admission for patients with BPD. Development of a self-management intervention to prevent or overcome crisis.
Promovendus Helleman-Funhoff, Marjolein
Gepromoveerde is verpleegkundige (geweest)
Universiteit Radboud Universiteit
Datum promotie 25/04/2017
Promotores Promotor: prof. dr. T. Achterberg. Copromotoren: dr. P.J.J. Goossens & dr. A. Kaasenbrood
Abstract (Engels)

Brief Admission is an effective self-management intervention available to prevent prolonged admission to a mental health facility, prevent drop-out from ongoing
therapy, help patients with BPD to acquire and practice new skills, and promote the autonomy of patients with BPD. Patients point to the quality of the contact with a
nurse during a Brief Admission as a critical component for a helpful admission. The further success of a Brief Admission depends on the development of an individualized Brief Admission plan developed in collaboration between the patient, a nurse, and
community care professional but also embedded in the overall treatment plan. The allowable frequency and duration of a Brief Admission should be agreed upon and
tailored to the needs of the patient, which can vary over time and from patient to patient. The same applies for other interventions to be used to help the patient with
BPD and a crisis (or pending crisis) regain control over their emotions, thoughts, and problems. It is further crucial that the patient him/herself initiate the Brief Admission whenever possible in order to enhance self-management skills. There is further consensus that for a Brief Admission to be beneficial, prohibition of the use of alcohol or drugs, occurrence of aggressive behavior, and self-harming behavior must be clearly communicated.

Abstract (Nederlands)

De BOR is een effectieve zelfmanagement interventie om lange opnames in de psychiatrie te voorkomen, om drop-out uit therapie te voorkomen, om patiënten met
BPD te helpen zich nieuwe vaardigheden eigen te maken en deze te oefenen en om de autonomie van patiënten met BPD te vergroten. Patiënten stellen dat de kwaliteit van het contact met de verpleegkundige tijdens de BOR de kritische component is voor een effectieve BOR. Het verdere succes van de BOR hangt af van een geïndividualiseerd BOR plan, opgesteld in samenwerking met de patiënt, een verpleegkundige van de
kliniek en de ambulant behandelaar. Dit BOR plan moet in het behandelplan worden geïntegreerd. Er is overeenstemming nodig over het aantal en de duur van de BOR per maand. Dit moet afgestemd worden op de zorgbehoefte van de patiënt, welke kan
veranderen gedurende de tijd. Hetzelfde geldt voor ander interventies die tijdens de BOR worden ingezet om de patiënt met BPD in crisis te helpen weer controle te krijgen
over emoties, gedachten en problemen.
Het is verder belangrijk dat de patiënt zelf het initiatief kan nemen om om een BOR te vragen wanneer dit nodig is, om zo zelfmanagement vaardigheden te vergroten. Er is
consensus dat duidelijke grenzen op het gebied van middelenmisbruik, agressief gedrag of zelfbeschadiging belangrijk zijn bij een BOR, deze voorwaarden staan in het BOR plan van de patiënt.

Proefschrift downloaden (Engels) MHelleman-proefschrift.pdf