Nederlandse titel proefschrift Screening, geriatric assessment en interventie
Engelse titel proefschrift Screening, Geriatric Assessment and Intervention  Strategies to Prevent Functional Decline in Hospitalized Older Patients
Promovendus Buurman - van Es, Bianca
Gepromoveerde is verpleegkundige (geweest)
Universiteit Universiteit van Amsterdam
Datum promotie 16/09/2011
Promotores Promotoren: prof. dr. M.M. Levi & prof. dr. R.J. de Haan. Copromotor: dr. S.E.J.A. de Rooij
Abstract (Engels)

Approximately 20‐30% of all older people experiences disabilities in performing
(instrumental) activities of daily living. Around 50% of these disabilities develop
progressively, in combination with an underlying chronic disease such as arthritis, diabetes
or chronic obstructive pulmonary disease. The other 50% develops as a consequence of an
acute event, such as hospital admission, stroke, or hip fracture.    Acute hospitalization
itself is a hazardous event for elderly people. Older people that are hospitalized have an
increased risk to develop new disabilities compared to those never admitted. Activities of
daily living lost and not recovered by hospital discharge are often difficult to regain.
Approximately a 100,000 Dutch older people annually experience new disabilities after
hospitalization, defined as functional decline. Not all acutely admitted older patients are
at equal risk for functional decline and mortality after hospitalization. Several clinical
factors, in particular, the presence of multiple morbidities and the presence of geriatric
conditions, are related to an increased risk for poor outcomes.
The general aim of this thesis was to investigate strategies for screening and diagnostic
assessment on geriatric conditions to prevent functional decline and other hospital related
complications in acutely hospitalized patients. One of these strategies is the DEFENCE‐care
model; a three‐step systematic approach to prevent functional decline that was developed
as part of this thesis.

Abstract (Nederlands)

Ongeveer 20‐30 % van alle ouderen heeft beperkingen in het dagelijks functioneren. Deze
beperkingen worden vaak uitgedrukt in activiteiten van het dagelijks leven (ADL), zoals
baden, aankleden, lopen en eten. Vijftig procent van deze beperkingen ontstaan langzaam
progressief, in combinatie met een chronische ziekte, zoals artrose, diabetes of chronisch
hartfalen. De andere 50 % ontstaat als gevolg van een acute gebeurtenis, zoals een
cerebraal vasculair accident, heupfractuur of acute ziekenhuisopname. Een
ziekenhuisopname op zich is een schadelijke gebeurtenis voor een oudere patiënt. In
vergelijking met ouderen die niet in het ziekenhuis opgenomen zijn, is de kans op nieuwe
beperkingen aanzienlijk groter. Nieuwe ADL‐beperkingen die tijdens ziekenhuisopname
ontstaan en bij ziekenhuisontslag nog aanwezig zijn, zijn moeilijk  te revalideren. Jaarlijks
hebben ongeveer 100.000 ouderen in Nederland te maken met een achteruitgang in
functioneren na ziekenhuisopname. Niet alle ouderen hebben echter een even grote kans
op deze functionele achteruitgang. Een aantal klinische kenmerken bij opname zijn
geassocieerd met functieverlies, zoals de aanwezigheid van meerdere ziekten en de
aanwezigheid van geriatrische condities.  
Het doel van dit proefschrift was het onderzoeken en ontwikkelen van strategieën voor
screening, diagnostiek en interventies bij ouderen die acuut in het ziekenhuis worden
opgenomen, om functieverlies en andere slechte uitkomsten na ziekenhuisopname te
voorkomen. Een van deze strategieën is het DEFENCE‐zorgmodel, een 3‐staps benadering
ter preventie van functieverlies. Dit zorgmodel is ontwikkeld als onderdeel van dit
proefschrift.

Proefschrift downloaden (Engels) Proefschrift-Bianca-Buurman.pdf