Nederlandse titel proefschrift Feedback, de weg vooruit? Hoe feedback over kwaliteitsindicatoren het welzijn van verpleegkundigen en de kwaliteit van zorg beïnvloedt
Engelse titel proefschrift Feedback, the way forward? How feedback on quality measurements affects nurses’ well-being and quality improvement
Promovendus Giesbers A.P.M. (Suzanne)
Universiteit Radboud Universiteit Nijmegen
Datum promotie 03/10/2017
Promotores prof. dr. Beatrice van der Heijden & prof. dr. Theo van Achterberg
Linkedin-account linkedin.com
Researchgate-url researchgate.net
Abstract (Engels)

Feedback, the way forward?
Over the last decades, we have seen an explosion of quality measurement activity in healthcare. Worldwide, the most frequently used strategy for using quality measurements to improve the quality of care is feedback. This PhD research shows that it cannot be assumed that when nursing teams are provided with feedback on quality measurements, they automatically become motivated to adjust their behavior and consequently improve the quality of nursing care. The success of feedback on quality measurements, both in relation to quality improvement and in relation to nurses’ well-being, highly depends on how it is implemented (e.g. supporting team reflection after feedback) and the context (e.g. the feedback environment) in which it is implemented. By creating a better understanding of the mechanisms underlying feedback on quality measurements (e.g. the importance of perceptions), this thesis paves the way to more research on sustainable quality improvement strategies, that positively affect the quality of care while also serving healthcare professionals.

Abstract (Nederlands)

Feedback, the way forward?
De kwaliteit van ziekenhuizen wordt gemeten door middel van indicatoren. Veel ziekenhuizen kiezen ervoor om de uitkomsten van de indicatoren terug te koppelen aan hun verpleegkundigen. Dit promotieonderzoek toont aan dat feedback over kwaliteitsindicatoren aan verpleegkundigen hen niet vanzelfsprekend motiveert om de kwaliteit van de verpleegkundige zorg verbeteren. Het succes van feedback over kwaliteitsindicatoren, zowel in relatie tot het welzijn van verpleegkundigen als in relatie tot kwaliteitsverbetering, is in hoge mate afhankelijk van hoe feedback is geïmplementeerd (bijv. in hoeverre het team de uitkomsten van de indicatoren bespreekt) en de context waarbinnen feedback wordt geïmplementeerd (bijv. in hoeverre het gebruikelijk is om elkaar feedback te geven). Door inzicht te creëren in de mechanismen die ten grondslag liggen aan feedback over kwaliteitsindicatoren (bijv. het belang van percepties), legt dit proefschrift een unieke basis voor meer onderzoek naar duurzame strategieën voor kwaliteitsverbetering; strategieën die zowel ten dienste staan van de kwaliteit van zorg als van de verpleegkundigen.

Proefschrift downloaden (Engels) Proefschrift-Suzanne-Giesbers.pdf