Nederlandse titel proefschrift Neonatale pijn, uit het oog uit het hart
Engelse titel proefschrift Neonatal Pain, Out of Sight Out of Mind
Promovendus Ganzewinkel, Christ-jan van
Gepromoveerde is verpleegkundige (geweest)
Universiteit Universiteit Maastricht
Datum promotie 06/10/2016
Promotores Promotor: prof. dr. B.W. Kramer. Copromotor: dr. P. Andriessen
Abstract (Nederlands)

Dit proefschrift draait om pijn bij baby’s, zowel om de definitie van het concept an sich als de behandeling. Het presenteert voor het eerst een beschrijving van chronische pijn bij baby’s. Verder werd onderzocht wat het effect is van vijf paracetamolinjecties per dag bij baby’s met een zwangerschapsduur korter dan 32 weken. De bloedresultaten tonen aan dat dit een veilige pijnbehandeling bij baby’s is. De gevolgen van babypijn in de adolescentie lijken mee te vallen, behalve voor te vroeg geborenen met een hersenbloeding of ernstige darmontsteking.

Proefschrift downloaden (Engels) Proefschrift-Van-Ganzewinkel-C.pdf