Nederlandse titel proefschrift E-Health en ernstige psychische aandoeningen: een moeizaam proces
Engelse titel proefschrift E-Health and severe mental illness: a painstaking process
Promovendus Beentjes, Titus
Gepromoveerde is verpleegkundige (geweest)
Universiteit Radboud Universiteit
Datum promotie 11/01/2021
Promotores Promotoren: prof. dr. M. W. G. Nijhuis-van der Sanden & prof. dr. H. Vermeulen. Copromotoren: dr. B. G. I. van Gaal & prof. dr. P. J. J. Goossens
Linkedin-account linkedin.com
Abstract (Nederlands)

Zie https://www.dimencegroep.nl/nieuws/promotie-titus-beentjes-over-e-health-en-ernstige-psychische-aandoeningen voor een samenvatting van het proefschrift.

Proefschrift downloaden (Engels) Proefschrift-Beentjes-T1.pdf