Nederlandse titel proefschrift Multidimensionale diagnostiek bij personen met een verstandelijke beperking
Engelse titel proefschrift Multidimensional Diagnostics in Persons with Intellectual Disabilities: Evaluation of the Diagnostic Guideline for Anxiety and Challenging Behaviour
Promovendus Pruijssers, Addy
Universiteit Radboud Universiteit
Datum promotie 28/10/2015
Promotores Promotoren: T. van, Achterberg & B. van, Meijel. Copromotor: M. Maaskant