Nederlandse titel proefschrift Mechanische ventilatie bij ernstig zieke kinderen
Engelse titel proefschrift Mechanical Ventilation in Critically Ill Children
Promovendus Duijndam, Anita
Universiteit Erasmus Universiteit Rotterdam
Datum promotie 16/05/2023
Promotores Promotoren: prof. Dr. D. Tibboel & prof. dr. M. van Dijk. Copromotor: dr. W.G. Ista
Abstract (Nederlands)

Het algemene doel van dit proefschrift is het zoeken naar en verbeteren van wetenschappelijk bewijs voor de beste manier van mechanische beademing bij kinderen. Het secundaire doel is het vinden van de optimale manier om kinderen te beademen en te weanen (afbouwen) tot extubatie, vanuit een verpleegkundig perspectief.
Het doel is om antwoorden te geven op vijf onderzoeksvragen:
Is er bewijs voor de beste beademingswijze bij kritisch zieke kinderen?
Leidt een nieuwe beademingsstrategie tot meer uniformiteit in de wijze van beademing op een Kinderintensive Care
Is Neurally Assisted Ventilator Assist (NAVA) haalbaar bij beademde kinderen?
Leidt een grotere rol voor PICU-verpleegkundigen in een nurse-led weaning protocol tot een kortere beademingsduur?
Helpt het beoordelen van de functie van het diafragma door middel van een echografie van de diafragma verdikkingsfractie te voorspellen of extubatie succesvol zal zijn bij beademde kinderen?