Nederlandse titel proefschrift Zelfmanagementondersteuning door middel van mHealth bij patiënten met COPD. Van belofte tot bewijs.
Engelse titel proefschrift Self-management support using mHealth in patients with COPD . From promise to proof.
Promovendus Korpershoek, Yvonne
Gepromoveerde is verpleegkundige (geweest)
Universiteit Universiteit Utrecht
Datum promotie 04/03/2021
Promotores Promotoren: prof. dr. L. Schoonhoven & prof. dr. M.J. Schuurmans. Copromotor: dr. J.C.A. Trappenburg
Abstract (Engels)

Patients with Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) can experience periods of symptom deterioration called exacerbations. Self-management is important to reduce the negative impact of these exacerbations and requires an active role of patients in the management of their condition. However, this can be quite difficult for patients. Adequate self-management support is needed to equip patients with skills to actively participate in the management of their condition and to change health behaviors. Although self-management support has shown to be effective, self-management interventions do not always lead to the desired outcomes. This might be explained by the static and “one size fits all” approach of most interventions.

In this thesis, we investigated self-management behavior of patients with COPD and explored the potential of mHealth for self-management support. We found that mHealth is promising to enhance exacerbation-related self-management in patients with COPD. Important insights were gained for the development of future self-management interventions. Based on these insights, we have developed an evidence-driven and usable mHealth intervention: a mobile app for patients with COPD that can help patients to detect exacerbations early and to perform prompt actions. Health care providers have an important role in the use of the app. The user-centered development process was described in detail to provide guidance for the development of future mHealth interventions. According to health care providers, the app is feasible in daily practice and can contribute to more pro-active COPD care.

Abstract (Nederlands)

Patiënten met de chronische obstructieve longziekte COPD kunnen te maken krijgen met plotselinge periodes van tijdelijke verergering, ook wel exacerbaties of longaanvallen genoemd. Zelfmanagement is belangrijk om de negatieve gevolgen van deze exacerbaties te verminderen en vraagt om een actieve rol van de patiënt in het managen van de aandoening. Dit kan voor patiënten echter heel lastig zijn. Goede ondersteuning bij zelfmanagement is belangrijk om patiënten toe te rusten met de juiste vaardigheden om deze actieve rol aan te kunnen nemen en om gedrag te kunnen veranderen. Hoewel zelfmanagement ondersteuning bewezen effectief is, leiden zelfmanagement interventies niet altijd tot het gewenste resultaat. Dit komt mogelijk doordat interventies weinig dynamisch zijn of onvoldoende gepersonaliseerd worden aangeboden.

In dit proefschrift hebben we zelfmanagement gedrag van patiënten met COPD onderzocht en verkend of het kansrijk is om mHealth te gebruiken voor zelfmanagement ondersteuning. Hieruit bleek dat het gebruik van mHealth veelbelovend is om zelfmanagement rondom exacerbaties te bevorderen. We hebben belangrijke inzichten opgedaan voor de ontwikkeling van toekomstige zelfmanagement interventies. Op basis van deze inzichten is er een op wetenschappelijke kennis gebaseerde en gebruiksvriendelijke mHealth interventie ontwikkeld: een mobiele app voor patiënten met COPD die kan helpen om vroegtijdig exacerbaties te herkennen en op het juiste moment de juiste acties te nemen. Zorgverleners hebben hierbij een belangrijke rol. Het gebruikersgerichte ontwikkelproces is gedetailleerd beschreven om een leidraad te bieden voor de ontwikkeling van toekomstige mHealth interventies. Zorgverleners schatten in dat de app in de dagelijkse praktijk kan bijdragen aan meer proactieve COPD zorg.

Proefschrift downloaden (Engels) Proefschrift_Yvonne_Korpershoek.pdf