Nederlandse titel proefschrift zelfmanagment van vasculaire risicofactoren
Engelse titel proefschrift selfmanagement of vascular riskfactors
Promovendus Sol de Rijk
Gepromoveerde is verpleegkundige (geweest)
Universiteit Universiteit Utrecht
Datum promotie 20/03/2009
Promotores Yolanda van der Graaf
Proefschrift downloaden (Engels) Proefschrift-drs.-B.G.M.-Sol-de-Rijk.pdf