Nederlandse titel proefschrift Zelfmanagement van vasculaire risicofactoren
Engelse titel proefschrift Self-management of vascular riskfactors
Promovendus Sol de Rijk, Berna
Gepromoveerde is verpleegkundige (geweest)
Universiteit Universiteit Utrecht
Datum promotie 20/03/2009
Promotores Promotoren: prof. dr. E. van der Wall & prof. dr. Y. van der Graaf. Copromotor: dr. F.L.J. Visseren
Proefschrift downloaden (Engels) Proefschrift-drs.-B.G.M.-Sol-de-Rijk.pdf