Nederlandse titel proefschrift Werkplek-Leerstijlen: Conceptualisering en Instrument Ontwikkeling voor de Verpleegkundige Beroepsgroep
Engelse titel proefschrift On-the-Job Learning Styles: Conceptualization and Instrument Development for the Nursing Profession
Promovendus Berings, Marjolein
Universiteit Tilburg University
Datum promotie 04/10/2006
Promotores P.R.J. Simons and R.F. Poell
Linkedin-account linkedin.com
Researchgate-url researchgate.net
Abstract (Engels)

The purpose of this PhD research was to develop a better understanding of individual on-the-job learning processes in general and particularly for the nursing profession. We aimed to develop and validate an instrument to measure nurses’ on-the-job learning styles in such a way that the instrument (1) contributes to scientific knowledge on nurses’ on-the-job learning and (2) offers opportunities for nurses to improve their on-the-job learning in practice.

On-the-job learning style is defined as the tendency to use a particular combination of implicit and explicit learning activities that a person can and likes to perform on the job. The person adapts the combination of learning activities to each situation differently. This particular combination is called the actualized learning strategy. On-the-job learning styles should be operationalized to include both mental and overt learning styles and both interpersonal and intrapersonal learning styles.

For the development of our questionnaire, taking the practical goals into account, the scales of the questionnaire should contain items that:
a. concern learning activities, indicating actual learning behaviour that can be actively directed by learners
b. include a social learning dimension
c. cover different learning situations.
Further, the questionnaire should be valid and reliable and use alternatives for the word ‘learning’ where possible.
Based on these criteria and the empirical findings in interview studies we developed and validated a questionnaire: the On-the-job Learning Styles Questionnaire for the Nursing profession (OLSQN). This questionnaire is described in chapter seven and consists of seven items measuring seven different learning activities for six different learning contents on a 6-point scale, therefore 42 items in total. The scales of the questionnaire represent five on-the-job learning activities separately: work experience, adding something new to one’s job, searching for information, visiting information meetings or receiving coaching, and reflecting by oneself. Five other factors represent learning by talking with colleagues about five learning contents: technical nursing skills, putting things in perspective, organizing patient care, finding information, and taking initiatives.

With this study, we gained insight into nurses’ on-the-job learning content and activity and their on-the-job learning styles that can be used by researchers to investigate the implications of nurses’ on-the-job learning for several other output variables. Further, it can be used by supervisors, HR professionals and continuing nursing educators or developers, as well as nurses themselves, to implement well suited intervention strategies, tailored to the individual nursing professional.

Abstract (Nederlands)

Dit proefschrift gaat over werkplek-leerstijlen van verpleegkundigen. Al het leren van gediplomeerde verpleegkundigen staat centraal. Dit leren vindt voornamelijk plaats tijdens het verrichten van het alledaagse werk.
Het doel van deze studie is om individuele werkplek-leerprocessen beter te begrijpen, in het bijzonder voor verpleegkundigen. Ons doel was om een instrument te ontwikkelen en valideren dat de werkplek-leerstijlen van verpleegkundigen meet, op zo’n manier dat het instrument bijdraagt aan de wetenschappelijke kennis van werkplek-leerstijlen van verpleegkundigen en tevens mogelijkheden biedt voor verpleegkundigen om hun leren op de werkplek in de praktijk te verbeteren. De hoofdvraag is hiervoor opgesplitst in de volgende twee subvragen:
1. Hoe kunnen leerstijlen worden geconceptualiseerd in de context van de werkplek?
2. Hoe kunnen we een betrouwbaar en valide vragenlijst ontwikkelen om de werkplek-leerstijlen van verpleegkundigen te meten?

We conceptualiseren het begrip leerstijlen de context van de werkplek en beschrijven hoe kennis hierover kan worden ingezet om het leren van werknemers te optimaliseren. Een werkplek-leerstijl wordt gedefinieerd als de neiging om een bepaalde combinatie van impliciete en expliciete leeractiviteiten te gebruiken, die een persoon kan en wil ondernemen op de werkplek. De persoon past deze combinatie van leeractiviteiten aan elke verschillende werkplek-leersituatie aan.

Gebaseerd op leeractiviteiten en leerinhouden die we hebben gevonden in interview- en literatuurstudies hebben we een vragenlijst ontwikkeld. Deze vragenlijst, de Vragenlijst Werkplek-Leerstijlen van Verpleegkundigen (VWLV), is geconstrueerd volgens een situatie-respons design en meet het gebruik van verschillende leeractiviteiten in verschillende leersituaties, geoperationaliseerd als leerinhouden.

Leren door ...
- werkervaring
- iets nieuws aan de eigen taak toevoegen
- informatie op te zoeken
- informatie bijeenkomsten / coaching
- zelf te reflecteren

Leren door samen te praten over …
- verpleegtechnische handelingen
- relativeren
- planning van patiëntenzorg
- betrouwbare informatie vinden
- initiatieven nemen

We hebben deze vragenlijst gevalideerd.

De theoretische en empirische resultaten van deze studie hebben ons veel inzicht gegeven in het leren op de werkplek van verpleegkundigen en een vragenlijst opgeleverd om hun werkplek-leerstijlen te meten. Deze informatie kan worden gebruikt om de relaties tussen de verschillende manieren van het leren op de werkplek te onderzoeken met verschillende uitkomst variabelen, zoals werkeffectiviteit en patiënt tevredenheid. Hiermee kunnen afdelingshoofden en HR professionals in de gezondheidszorg goede interventiestrategieën implementeren om het leren op de werkplek te optimaliseren, aangepast aan de individuele verpleegkundige.

Proefschrift downloaden (Engels) proefschrift_marjoleinberings.pdf