Nederlandse titel proefschrift Onuitgesproken Pijn. Postoperatieve Pijnmeting bij Pasgeborenen en Jonge Kinderen
Engelse titel proefschrift Pain Unheard? Postoperative Pain Assessment in Neonates and Infants
Promovendus Dijk, Monique van
Gepromoveerde is verpleegkundige (geweest)
Universiteit Erasmus Universiteit Rotterdam
Datum promotie 24/01/2001
Promotores Promotoren: prof. Dr. D. Tibboel & Prof. dr. J. Passchier. Copromotor: dr. J. B. de Boer
Abstract (Nederlands)

Een goed pijnbestrijdingbeleid omvat zowel pijnbeoordeling als pijnbehandeling. Dit is met name van belang voor kinderen die op zeer jonge leeftijd lange tijd in het ziekenhuis liggen en mogelijk verschillende pijnlijke procedures ondergaan. In de afgelopen vijftien jaar is het inzicht gegroeid dat pasgeborenen en jonge kinderen ook pijn ervaren. De pijnbestrijding werd echter niet meteen overal aangepast omdat men bang was voor bijwerkingen van opiaten en omdat gevalideerde methoden om pijn bij deze kinderen te beoordelen ontbraken. Het onderzoek dat hier gerapporteerd wordt, is opgezet om pijnbeoordelingsmethoden en de pijnbehandeling voor jonge kinderen te verbeteren.
Het specifieke doel van dit onderzoek, dat werd mogelijk gemaakt door een subsidie van NWO (nr. 940-31-031), was het beantwoorden van de volgende onderzoeksvragen:
• Hoe betrouwbaar, valide en praktisch in gebruik is de multidimensionale COMFORT schaal voor het beoordelen van postoperatieve pijn in baby's en kleuters in de leeftijd van 0-3 jaar?
• Wat is het verschil in effectiviteit tussen intermitterende en continue intraveneuze toediening van morfine op postoperatieve pijn?
Tijdens het verzamelen van de gegevens kwam een derde onderzoeksvraag naar voren:
• Is er een verband tussen huidige postoperatieve pijn en stressreactie enerzijds, en pijnervaringen in het verleden anderzijds?

Proefschrift downloaden (Engels) Proefschrift-van-Dijk-M.pdf