Nederlandse titel proefschrift Essentiële elementen van een goede verpleegkundige praktijkomgeving
Engelse titel proefschrift Essential elements of an excellent nursing practice environment
Promovendus Brouwer, Brigitte de
Universiteit Radboud Universiteit Nijmegen
Datum promotie 28/08/2019
Promotores Promotoren: prof. dr. L. Schoonhoven & prof. dr. T. van Achterberg & prof. dr. H. Vermeulen. Copromotor: dr. M.J. Kaljouw
Linkedin-account linkedin.com
Abstract (Nederlands)

Zie https://www.nursing.nl/werk/cao/wetenschap-betere-verpleegkundige-werkomgeving-komt-veiligheid-en-zorg-ten-goede/ voor een samenvatting van het proefschrift.

Proefschrift downloaden (Engels) Proefschrift-de-Brouwer-B.pdf