Nederlandse titel proefschrift Het ontwikkelen van een interactieve webtool die gezamenlijke besluitvorming in zorgnetwerken van mensen met dementie faciliteert: een participatieve reis
Engelse titel proefschrift Developing an interactive web tool to facilitate shared decision-making in dementia care networks: a participatory journey
Promovendus Span, Marijke
Gepromoveerde is verpleegkundige (geweest)
Universiteit Vrije Universiteit Amsterdam
Datum promotie 19/02/2016
Promotores Promotoren: prof. dr. J.A. Eefsting & prof. dr. M. Vernooij-Dassen, Copromotoren: dr. C.H.M. Smits & dr. ir. M. Hettinga
Linkedin-account linkedin.com
Abstract (Nederlands)

Zie https://onderwijsengezondheidszorg.nl/artikelen/2016/maart/editie-2/hetontwikkelenvaneeninteractievewebtooldiegezamenlijkebesluitvorminginzorgnetwerkenvanmensenmetdementiefaciliteerteenparticipatievereis voor een samenvatting van het proefschrift.

Zie https://research.vu.nl/en/publications/developing-an-interactive-web-tool-to-facilitate-shared-decision- voor het volledige proefschrift.

Proefschrift downloaden (Nederlands) Proefschrift-Span-M-samenvatting.pdf