Nederlandse titel proefschrift Managen van de klinische zorgvraag van patiënten
Engelse titel proefschrift Modeling and Managing the patients’ need for clinical care
Promovendus Oostveen, Catharina van
Gepromoveerde is verpleegkundige (geweest)
Universiteit Universiteit van Amsterdam
Datum promotie 20/02/2015
Promotores Promotoren: prof. dr. P.J.M. Bakker & prof. dr. D.J. Gouma. Copromotoren: dr. H. Vermeulen & dr. D.T. Ubbink
Linkedin-account linkedin.com
Researchgate-url researchgate.net
Abstract (Engels)

Ziekenhuisbestuurders, managers en zorgprofessionals worden geacht hun ziekenhuizen en afdelingen efficiënt te besturen en excellente patiëntenzorg mogelijk te maken. Hiervoor dienen zij te kunnen beschikken over valide parameters om de te behandelen patiënten, het in te zetten personeel en de uiteindelijke uitkomsten van de zorg in kaart te brengen; de zogenoemde patiënten-, personele- en organisatie-uitkomsten.
De studies in dit proefschrift zijn uitgevoerd om ziekenhuisbestuurders, managers en zorgprofessionals te voorzien van geschikte parameters om de zorg efficiënter te organiseren.

Abstract (Nederlands)

Ziekenhuisbestuurders, managers en zorgprofessionals worden geacht hun ziekenhuizen en afdelingen efficiënt te besturen en excellente patiëntenzorg mogelijk te maken. Hiervoor dienen zij te kunnen beschikken over valide parameters om de te behandelen patiënten, het in te zetten personeel en de uiteindelijke uitkomsten van de zorg in kaart te brengen; de zogenoemde patiënten-, personele- en organisatie-uitkomsten.
De studies in dit proefschrift zijn uitgevoerd om ziekenhuisbestuurders, managers en zorgprofessionals te voorzien van geschikte parameters om de zorg efficiënter te organiseren.

Proefschrift downloaden (Engels) Modeling-managing-the-patients.pdf