Nederlandse titel proefschrift De impact van ernstig ziek zijn: nieuwe lichamelijke, mentale en cognitieve problemen een jaar na IC-opname
Engelse titel proefschrift The impact of critical illness. Long-term physical, mental and cognitive health problems in ICU survivors
Promovendus Geense, Wytske
Gepromoveerde is verpleegkundige (geweest)
Universiteit Radboud Universiteit
Datum promotie 22/11/2021
Promotores Promotoren: prof. dr. J. G. van der Hoeven & prof. dr. H. Vermeulen. Copromotoren: dr. H.W.M. Zegers & dr. M. van den Boogaard
Linkedin-account linkedin.com
Abstract (Nederlands)

Zie https://tijdschriftverpleegkunde-nl.hr.idm.oclc.org/artikelen/2022/maart/editie-1/de-impact-van-ernstig-ziek-zijn-nieuwe-lichamelijke-mentale-en-cognitieve-problemen-een-jaar-na-ic-opname voor een samenvatting van het proefschrift.

Proefschrift downloaden (Engels) Proefschrift-Geense-W.pdf