Nederlandse titel proefschrift Pijn bij mensen met dementie: pijnbeoordeling en behandeling
Engelse titel proefschrift Pain assessment in nursing home residents with dementia
Promovendus Zwakhalen, Sandra
Gepromoveerde is verpleegkundige (geweest)
Universiteit Universiteit van Maastricht
Datum promotie 12/12/2007
Promotores Promotoren: prof. dr. J.P.H. Hamers & prof. dr. M.P.F. Berger
Linkedin-account linkedin.com
Researchgate-url researchgate.net
Abstract (Nederlands)

Zie https://modernedementiezorg.nl/upl/beleving_en_gedrag/Pain%20assessment%20in%20nursing%20home%20residents%20with%20dementia.pdf voor een samenvatting van het proefschrift.

Proefschrift downloaden (Engels) Proefschrift-Zwakhalen-S.pdf