Nederlandse titel proefschrift Zorg voor seksualiteit na de diagnose kanker
Engelse titel proefschrift Sexual Health Care After Cancer Diagnosis
Promovendus Gamel, Claudia
Gepromoveerde is verpleegkundige (geweest)
Universiteit Universiteit Utrecht
Datum promotie 03/10/2000
Promotores Prof. dr. M. Hengeveld & prof.dr. M. Grypdonck & prof.dr. B. Davis
Abstract (Engels)

The starting point of this thesis was, how to prepare nurses to provide sexual health care (SHC). The primary aim was to identify effective methods of teaching nurses to provide SHC by understanding nurses' behaviour. In the first two chapters, the nursing behviour 'provision of sexual healh care' was reviewed and investigated. The findings were used to make the focus of the thesis more circumscribed. A new aim was formlated, to develop a research-based nursing intervention for the provision of sexual teaching to patients. In chapters three to seven, the process and results of developing a sexual teaching intervention for the patient group women with gynaecologicial cancer were presented. As a result of first testing of the intervention, the limited use of this intervention in nursing practice was recommended. Also, specific suggestions for future research were made.

Abstract (Nederlands)

Het beginpunt voor dit proefschrift was de vraag, hoe leer je verpleegkundigen seksuele hulp te verlenen. Seksuele hulpverlening in deze samenvatting wordt gebruikt als vertaling voor het Engelse begrip 'sexual health care' omdat seksuele hulpverlening een toegankelijk Nederlandse begrip is en niet omdat seksuele hulpverlening de meest accurate vertaling is. Het doel was effectieve leermethoden te vinden door het bestuderen van verpleegkundige interventies op het gebied van de seksuele hulpverlening. In de eerste twee hoofdstukken worden interventies op het gebied van seksuele hulpverlening beschreven en onderzocht. De bevindingen worden gebruikt om het onderwerp van dit proefschrift verder af te bakenen. Een nieuw doel wordt geformuleerd, een op onderzoek gebaseerde verpleegkundige interventie te ontwikkelen om informatie over en begeleiding bij seksuele gevolgen van ziekte te geven. In de hoofdstukken drie tot zeven wordt het proces om een interventie te ontwikkelen beschreven. Tevens wordt de interventie besproken en ook de ervaringen van patiënten en verpleegkundigen hiermee. Op basis van de eerste toetsing van de interventie kan de interventie onder bepaalde omstandigheden gebruikt worden. Tevens worden aanbevelingen voor verder onderzoek gegeven.