Nederlandse titel proefschrift Functioneren als focus van zorg. De toepassing van de International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF)
Engelse titel proefschrift Human Functioning in Health Care. The application of the International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF)
Promovendus Stallinga, Hillegonda
Gepromoveerde is verpleegkundige (geweest)
Universiteit Rijksuniversiteit Groningen
Datum promotie 14/10/2015
Promotores Promotoren: prof. dr. P.F. Roodbol & prof. dr. P.U. Dijkstra. Copromotor: dr. G.J. Jansen
Abstract (Engels)

The concept of functioning pertains to how people function in everyday life, in the performance of activities, and in the areas of life in which they participate. Functioning is currently increasingly recognized as being crucial to the concept of health as the scope of health care has extended in the last decade beyond curing diseases to the prevention of diseases and the promotion of well-being. Functioning, as described by the World Health Organization (WHO) in the International Classification of Functioning Disability and Health (ICF), is the central concept in this thesis. The WHO provides with the ICF an international discipline-independent standard terminology for functioning and a conceptual model of health. In six different studies, application of standard terminology as well as the conceptual model were studied in order to obtain information that is relevant for developing strategies for implementing functioning in health care.
The results of this thesis demonstrated that language ambiguity regarding functioning exists both in clinical practice and research. It was also shown that the mindset of health care professionals is not yet focused on functioning in health care. They deliver care to patients by using tools and skills predominantly focused on disease and disorders, however when functioning is included health care is more closely related to patients’ self-reported problems without a loss of focus on medical issues. A training in using the standard terminology of functioning and the conceptual model of health has a positive influence on perceived usefulness of the ICF.
In current health care, functioning can be seen as an useful concept and the use of the ICF may facilitate the implementation.

See: http://hdl.handle.net/11370/95409a1c-a924-43b4-88dd-5dd3fdf81cb9

Abstract (Nederlands)

Het functioneren van mensen in het dagelijkse leven wordt in toenemende mate als cruciaal gezien voor het bevorderen van gezondheid aangezien zorg zich steeds meer uitbreidt van het genezen van ziekten naar het voorkomen van ziekten en het bevorderen van welzijn. Functioneren, zoals beschreven door de Wereld gezondheidszorg organisatie (WHO) in de International Classification of Functioning Disability and Health (ICF), staat in dit proefschrift centraal. De WHO voorziet met de ICF in een internationale discipline-onafhankelijke standaard terminologie voor functioneren en een model voor gezondheid. In dit proefschrift is het gebruik van standaard terminologie en het model voor gezondheid onderzocht om informatie te verkrijgen voor het effectief implementeren van functioneren als focus van zorg in de gezondheidszorg.
Het bleek dat er betreffende functioneren sprake is van meerduidig taalgebruik zowel in de praktijk als in onderzoek. Daarnaast bleek dat zorgverleners niet primair gericht zijn op het functioneren van de patiënt. Zij leveren hun zorg met behulp van meetinstrumenten en vaardigheden vooral gericht op ziekte en stoornissen en niet op functioneren. Echter, als zorg ook gericht is op functioneren bleek de zorg beter aan te sluiten bij de ervaren problemen van patiënten zonder dat dat ten koste gaat van aandacht voor medische problemen. Een training in het gebruik van het model voor gezondheid en de standaard terminologie voor functioneren, liet zien dat hulpverleners de ICF bruikbaar vinden.
Functioneren als focus van zorg sluit aan bij de huidige gezondheidszorg en de ICF kan behulpzaam zijn bij de implementatie daarvan.

zie proefschrift: http://hdl.handle.net/11370/95409a1c-a924-43b4-88dd-5dd3fdf81cb9

Proefschrift downloaden (Engels) Proefschrift-Stallinga-H.pdf