Nederlandse titel proefschrift Postoperatieve pijn bij kinderen, beoordeling en interventie
Engelse titel proefschrift Postoperative pain in children, assessment and intervention
Promovendus Hamers, Jan
Gepromoveerde is verpleegkundige (geweest)
Universiteit Universiteit Maastricht
Datum promotie 12/10/1995
Promotores Prof. dr. Huijer Abu-Saad, prof. dr. Van Hout & Halfens