Nederlandse titel proefschrift Decubitus: prevalentiemetingen als instrument om de zorg te verbeteren
Engelse titel proefschrift Pressure ulcers: prevalence measurements as a tool for improving care
Promovendus Bours, Gerrie
Gepromoveerde is verpleegkundige (geweest)
Universiteit Universiteit van Maastricht
Datum promotie 18/09/2003
Promotores Promotoren: prof. dr. H. Huijer Abu-Saad & prof. dr. R.P.T.M. Grol. Copromotor: dr. K.J.G. Halfens
Linkedin-account linkedin.com
Researchgate-url researchgate.net
Proefschrift downloaden (Engels) Proefschrift-Bours-G.pdf