Nederlandse titel proefschrift Betere veiligheid voor patiënt in het ziekenhuis
Engelse titel proefschrift Improving patient safety for the critically ill
Promovendus Borgert, Marjon
Gepromoveerde is verpleegkundige (geweest)
Universiteit Universiteit van Amsterdam
Datum promotie 03/11/2017
Promotores Promotor: prof. dr. M.B. Vroom. Copromotoren: dr. D.A. Dongelmans & dr. A. Goossens
Linkedin-account linkedin.com
Abstract (Nederlands)

Het verbeteren van de patiëntveiligheid is een belangrijk thema in ziekenhuizen. Maar het is lastig om verbeteringen door te voeren die in de dagelijkse praktijk effect hebben. Vaak zijn er steeds andere factoren die de beoogde verandering belemmeren. Daarom vereist het invoeren van maatregelen die de kwaliteit verbeteren maatwerk, waarbij steeds gezocht moet worden naar een passende strategie of combinatie daarvan. Het is belangrijk om gedurende de periode van invoering voortdurend gegevens te verzamelen en te analyseren om de voortgang te volgen en zo nodig de invoering aan te passen, stelt Borgert in haar proefschrift. Veel patiënten lopen schade op doordat evidence-based richtlijnen, richtlijnen gebaseerd op deugdelijk wetenschappelijk onderzoek, niet consistent worden ingevoerd. Bovendien duurt het vaak relatief lang voordat wetenschappelijke bevindingen worden opgenomen in klinische richtlijnen en vervolgens worden gebruikt in de dagelijkse praktijk. Er zijn diverse interventies ontwikkeld om richtlijnen beter in te voeren zodat patiënten de zorg krijgen die zij nodig hebben. De invoering daarvan is een uitdagende klus. Dit proefschrift richt zich op de implementatie van evidence-based interventies om de kwaliteit van zorg van ernstig zieke patiënten te verbeteren. De gezondheidszorg verandert snel. Steeds meer mensen leven met één of meerdere chronische aandoeningen. Ziekten die voorheen dodelijk waren, zijn nu chronisch van aard. Daarnaast komen er nieuwe ontwikkelingen op het gebied van medicatie, technieken en therapieën die ertoe leiden dat patiënten minder lang in ziekenhuizen blijven. Deze veranderingen hebben grote gevolgen voor de gezondheidszorg en leiden tot nieuwe patiëntveiligheidsrisico’s. Het verbeteren van de patiëntveiligheid dient daarom continu de aandacht te blijven krijgen.

Proefschrift downloaden (Engels) Proefschrift-Borgert-M.pdf