Nederlandse titel proefschrift HIV Treatment Adherence and Adherence Improving Interventions Among Migrants Living With HIV in the Netherlands
Engelse titel proefschrift HIV Treatment Adherence and Adherence Improving Interventions Among Migrants Living With HIV in the Netherlands
Promovendus Been, Sabrina
Universiteit Erasmus Universiteit Rotterdam
Datum promotie 06/05/2020
Promotores Promotor: prof.dr. A. Verbon. Copromotor: dr. S.E. Stutterheim
Abstract (Nederlands)

Mensen met HIV én een migratieachtergrond (migranten) hebben in alle stappen van het zogenoemde ‘HIV-zorgcontinuüm’ minder goede uitkomsten dan mensen die leven met HIV en geboren zijn in West-Europa. Het HIV-zorgcontinuüm geeft de belangrijkste stappen weer die doorlopen moeten worden om het HIV virus te onderdrukken en daarmee gunstige gezondheidsuitkomsten te realiseren. Deze opeenvolgende stappen zijn: mensen met HIV weten dat ze HIV hebben (‘gediagnosticeerd’), zijn gekoppeld aan zorg (‘gekoppeld aan zorg’), worden in zorg gehouden (‘behouden in zorg’), worden behandeld met antiretrovirale therapie (‘op ART’) en, aan het einde van continuüm, hebben een onderdrukte virale load (‘virale onderdrukking’). Dit proefschrift beschrijft de resultaten van onderzoek naar de mate van naleving van de afspraken over de HIV-behandeling (therapietrouw) bij migranten met HIV die in zorg zijn, met een specifieke focus op therapietrouw bij behandeling met combinatie antiretrovirale therapie (cART).

Proefschrift downloaden (Nederlands) Proefschrift-wordt-nog-toegevoegd.docx