Nederlandse titel proefschrift Toelichting bij verpleegkundige documentatie: kwaliteitscriteria en opvattingen van verpleegkundigen en patiënten.
Engelse titel proefschrift Notes on Nursing Documentation: Quality criteria and views of nurses and patients
Promovendus Groot, Kim de
Gepromoveerde is verpleegkundige (geweest)
Universiteit Vrije Universiteit Amsterdam
Datum promotie 19/12/2022
Promotores Promotor: prof.dr. A.L. Francke. Copromotoren: dr. W. Paans & dr. A.J.E. de Veer
Linkedin-account linkedin.com
Abstract (Nederlands)

Aanleiding
Verslaglegging door verpleegkundigen of verzorgenden moet een accurate reflectie zijn van het gehele proces van de zorgverlening aan individuele cliënten. Verslaglegging is geen doel op zichzelf, maar een belangrijke bron van informatie voor verpleegkundigen en verzorgenden. Het is essentieel voor de patiëntveiligheid en de kwaliteit van zorg. Er zijn echter indicaties dat de kwaliteit van de verslaglegging vaak suboptimaal is. Hoe deze kwaliteit verbeterd kan worden was onduidelijk. Daarnaast was weinig bekend over de uitdagingen waar verpleegkundigen, verzorgenden en cliënten mee te maken hebben bij elektronische verslaglegging.

Doel
Het doel van dit proefschrift is inzicht te verschaffen in kwaliteitscriteria voor verslaglegging en in de perspectieven en ervaringen van verpleegkundigen, verzorgenden en cliënten met verslaglegging. Daarbij wordt specifiek aandacht besteed aan elektronische verslaglegging.

Hoofdvragen
1. Aan welke kwaliteitscriteria moet verpleegkundige en verzorgende verslaglegging voldoen?
2. Wat zijn de perspectieven en ervaringen van
verpleegkundigen en verzorgenden met betrekking tot elektronische verslaglegging?
3. Wat zijn de perspectieven en ervaringen van verpleegkundigen en cliënten die wijkverpleging ontvangen met cliëntenparticipatie in elektronische verslaglegging?

Proefschrift downloaden (Engels) Proefschrift-de-Groot-K.pdf