Nederlandse titel proefschrift Aanpassing van de transitie van zorg aan de noden van oudere hartpatiënten
Engelse titel proefschrift Bridging the gap. Adapting transitional care to older cardiac patients' needs
Promovendus Verweij, Lotte
Gepromoveerde is verpleegkundige (geweest)
Universiteit Universiteit van Amsterdam
Datum promotie 08/07/2021
Promotores Promotoren: prof. dr. W.J.M. Scholte op Reimer & prof. dr. R.J.G. Peters. Copromotoren: prof. dr. B.M. Buurman-van Es & dr. C.H.M. Latour
Linkedin-account linkedin.com
Abstract (Nederlands)

Dit proefschrift richt zich op het overbruggen van de kloof (“bridging the gap”) tussen de huidige praktijk en de behoeften van oudere hartpatiënten in transities van zorg. In hoofdstuk 1 geven we de context waarin het onderzoek in dit proefschrift is uitgevoerd. Na een ziekenhuisopname zijn de percentages ziekenhuisheropname en overlijden van oudere hartpatiënten hoog, respectievelijk 20% en 8%. Bij deze oudere patiënten zijn vaak meerdere ziekten en aandoeningen aanwezig (multimorbiditeit), en ook geriatrische problemen zoals ondervoeding en vallen spelen een rol. Dat maakt deze groep kwetsbaar, en deze kwetsbaarheid verhoogt het risico op heropnamen en overlijden nog meer. Bij kwetsbare patiënten met hart- en vaatziekten is het risico van heropname en mortaliteit 2 tot 3 maal hoger dan bij patiënten zonder kwetsbaarheid. De identificatie van ‘risicopatiënten’ is dus heel belangrijk omdat ze zo’n groot risico lopen. Identificatie zorgt er ook voor dat we adequate behandeling kunnen inzetten, gebaseerd op de individuele risicofactoren en behoeften van patiënten. Vooral patiënten die van de ene zorginstelling naar de andere worden overgeplaatst, of van het ziekenhuis naar huis worden ontslagen, lopen een verhoogd risico op heropname en overlijden. De doelen van dit proefschrift waren 1) om strategieën te evalueren om oudere hartpatiënten met een hoog risico op heropname en sterfte te herkennen, 2) een interventie te evalueren voor oudere hartpatiënten die van het ziekenhuis naar huis worden ontslagen 3) nieuwe benaderingen in hartrevalidatie te evalueren.
DEEL 1. Risicoscreening bij oudere hartpatiënten
In hoofdstuk 2 werd het vermogen van de Systematic COronary Risk Evaluation - Older Persons (SCORE-OP) -instrument bestudeerd, om het 10-jaars risico op overlijden door hart- en vaatziekten te beoordelen. Dit is in een populatie van het European Prospective Investigation of Cancer Norfolk (EPIC-Norfolk) bevolkingscohort gedaan, welke vergelijkbaar is met de Nederlandse bevolking als het gaat om het risico op hart- en vaatziekten. Het gebruik van het instrument wordt aanbevolen door de Europese richtlijn voor de preventie van hart- en vaatziekten om te gebruiken bij de besluitvorming voor het behandelen van patiënten met risicofactoren. Bij personen tussen de 65-79 jaar zonder aanwezige hart- en vaatziekten, werd het voorspelde risico op overlijden door hart- en vaatziekten binnen 10 jaar berekend met het SCORE-OP-instrument, en vergeleken met de waargenomen sterftecijfers in het cohort. In totaal werden 6,590 personen (45.8% mannen en een gemiddelde leeftijd van 70 jaar) in de analyse opgenomen.

Zie proefschrift voor de volledige samenvatting

Proefschrift downloaden (Engels) Proefschrift-Verweij-Lotte.pdf