Nederlandse titel proefschrift Participatieve ontwikkeling en evaluatie van een online zelfmanagementverbeterend programma voor patiënten met reumatoïde artritis
Engelse titel proefschrift Participatory development and evaluation of an online self-management enhancing program for patients with Rheumatoid Arthritis
Promovendus Zuidema, Rixt
Gepromoveerde is verpleegkundige (geweest)
Universiteit Radboud Universiteit Nijmegen
Datum promotie 23/08/2019
Promotores Promotoren: prof. dr. M.W.G. Nijhuis- van der Sanden & prof. dr. S. van Dulmen. Copromotoren: dr. H.G.I. van Gaal & dr. J. Franssen
Linkedin-account linkedin.com
Abstract (Engels)

Zie https://tijdschriftverpleegkunde.nl/artikelen/2021/maart/editie-1/het-ontwikkelen-en-evalueren-van-het-online-zelfmanagement-programma-reuma-zelf-te-lijf voor een samenvatting van het proefschrift.

Abstract (Nederlands)

Zie https://tijdschriftverpleegkunde.nl/artikelen/2021/maart/editie-1/het-ontwikkelen-en-evalueren-van-het-online-zelfmanagement-programma-reuma-zelf-te-lijf voor een samenvatting van het proefschrift.

Proefschrift downloaden (Engels) Proefschrift-Zuidema-R.pdf