Nederlandse titel proefschrift Casemanagement in de eerstelijns palliatieve zorg
Engelse titel proefschrift Case management in primary palliative care
Promovendus Plas, Annicka van der
Universiteit Vrije Universiteit Amsterdam
Datum promotie 14/12/2015
Promotores Prof. dr. B.D. Onwuteaka-Philipsen, prof. dr. L. Deliens & prof. dr. A.L. Francke
Linkedin-account linkedin.com
Researchgate-url researchgate.net
Abstract (Nederlands)

Met de komst van verpleegkundigen gespecialiseerd in palliatieve zorg, die naast de huisarts en verpleegkundigen van de thuiszorg, thuiswonende patiënten bezoeken om te zorgen dat patiënten de juiste zorg ontvangen, is er een vorm van casemanagement in de eerstelijns palliatieve zorg ontstaan. Onderzoek uit de Verenigde Staten laat positieve resultaten zien voor casemanagement, terwijl onderzoek in het Verenigd Koninkrijk gemengde resultaten laat zien. In het Nederlandse zorgsysteem ligt een sterke nadruk op de eerstelijns zorg. De huisarts en wijkverpleegkundige zijn belangrijke zorgverleners voor de patiënt met palliatieve zorgbehoeften die thuis verblijft. Huisartsen fungeren als poortwachters naar gespecialiseerde palliatieve zorg. Daarom kan het zijn dat casemanagement in Nederland anders vorm krijgt en ook tot andere resultaten leidt dan in andere zorgsystemen. In dit proefschrift wordt verslag gedaan van een onderzoek dat antwoord geeft op de volgende vragen: 1) wat casemanagement in de palliatieve zorg is, 2) welke ondersteuning of zorg wordt geboden aan wie, en 3) of de casemanager toegevoegde waarde heeft.

Proefschrift downloaden (Engels) 36731_Thesis_AvdP_ex-H-6-en-7.pdf