Nederlandse titel proefschrift Kwetsbare ouderen: naar een integratieve aanpak
Engelse titel proefschrift Frail elderly: towards an integrative approach
Promovendus Gobbens, Robert
Gepromoveerde is verpleegkundige (geweest)
Universiteit Universiteit van Tilburg
Datum promotie 26/05/2010
Promotores Promotor: prof. dr. J.M.G.A. Schols. Copromotoren: dr. K.G. Luijkx & dr. M.T. Wijnen-Sponselee
Linkedin-account linkedin.com
Researchgate-url researchgate.net
Abstract (Nederlands)

Naar verwachting zal de Nederlandse samenleving de komende tientallen jaren meer oudere mensen kennen dan ooit tevoren. Dat is onder andere te danken aan de gestegen welvaart en daarmee samenhangende factoren als betere scholing, voeding en een betere gezondheidszorg. Veel ouderen beschikken over capaciteiten om succesvol oud te worden. Toch zijn er ook oudere mensen die kampen met chronische ziekten, lichamelijke en/of psychische beperkingen. Een combinatie van problemen bij oudere mensen kan worden aangeduid met de term fragiliteit, in het Engels ‘frailty’. De eerste definitie van fragiliteit dateert van 1978. In dat jaar definieerde de Federal Council on Aging (FCA) fragiele ouderen als ‘personen die meestal, maar niet altijd, een hogere leeftijd hebben dan 75 jaar en die vanwege een opeenstapeling van diverse voortdurende problemen frequent ondersteuning nodig hebben om het hoofd te kunnen bieden aan het dagelijkse leven’.1 Sinds 1991 is er sprake van een significante toename van het aantal publicaties over fragiliteit en in de loop der jaren heeft fragiliteit zich ontwikkeld tot een in relevantie toenemend concept. Zo blijkt uit onderzoek dat de mate van fragiliteit bij oudere mensen een betere voorspeller voor behandeling of interventie is dan de chronologische leeftijd;2 fragiliteit is namelijk meer direct gerelateerd aan ongewenste uitkomsten zoals ziekenhuisopnames, verpleeghuisopnames en mortaliteit.3, 4
Fragiliteit verwijst naar een proces dat voor elk individu uniek is. Een systematische review van Markle-Reid & Browne heeft benadrukt dat dit proces veranderbaar en omkeerbaar is.5 Factoren die kunnen leiden tot preventie of een vermindering van fragiliteit zijn: oefeningen om het evenwicht te verbeteren, voedingsadviezen en controle van de bloeddruk.6 De eerste stadia van fragiliteit worden vooral aangetroffen bij zelfstandig wonende ouderen. Het is dus van belang zelfstandig wonende fragiele ouderen vroegtijdig op te sporen, zodat (preventieve) interventies snel gestart kunnen worden. Hiermee kan mogelijkerwijs fragiliteit worden verminderd of kan erger worden voorkomen.

Zie proefschrift voor een volledige samenvatting van het proefschrift.

Proefschrift downloaden (Engels) Proefschrift-Gobbens-R.pdf