Nederlandse titel proefschrift Transities. Het verbeteren van het traject van patiënten en families tijdens ICU-trajecten met door verpleegkundigen geleide interventies
Engelse titel proefschrift Transitions. Improving patients’ and families’ journeys during ICU pathways with Nurse-led interventions
Promovendus Op 't Hoog, Sabine
Gepromoveerde is verpleegkundige (geweest)
Universiteit Radboud Universiteit
Datum promotie 20/11/2023
Promotores Promotoren: prof. dr. H. Vermeulen & prof. dr. H. van der Hoeven. Copromotoren: dr. L.C.M. Vloet & dr. A.M. Eskes
Linkedin-account linkedin.com
Researchgate-url researchgate.net
Abstract (Engels)

Patients leaving intensive care and their loved ones experience a lack of continuity of care. They seek for a point of contact; they lack someone to fall back on. Moreover, many patients then struggle with physical, cognitive and psychological complaints. Through research by researcher Sabine op 't Hoog, in 2019 the ETZ started ICU nurses who support their colleagues24/7 on general wards. This thesis shows that this does not reduce the number of readmissions to the ICU, nor the risk of dying during hospitalization. However, the study does show the added value of low-threshold collaboration between ICU and other nurses. The coaching and sharing of knowledge contributes to the continuity and further improvement of care (processes). Another important outcome of the dissertation is the added value of telephone aftercare by IC nurses. By using this form of e-health, patients and their loved ones are better supported in the transition to the home situation.

Abstract (Nederlands)

Patiënten die de intensive care verlaten en hun naasten ervaren te weinig continuïteit van zorg. Ze hebben geen aanspreekpunt, ze missen iemand om op terug te kunnen vallen. Bovendien kampen veel patiënten dan met lichamelijke, cognitieve en psychische klachten. Door onderzoek van onderzoeker Sabine op ’t Hoog is het ETZ in 2019 gestart met IC-verpleegkundigen die de klok rond hun collega’s op andere verpleegafdelingen ondersteunen. Dit proefschrift toont aan dat hierdoor het aantal heropnames op de IC niet afneemt, evenals het risico om tijdens de ziekenhuisopname te overlijden. Wel wordt in het proces, de meerwaarde aangetoond van de laagdrempelige samenwerking tussen de IC- en andere verpleegkundigen. Het coachen en delen van kennis draagt bij aan de continuïteit en het verder verbeteren van zorg(processen). Een andere belangrijke uitkomst van het proefschrift is de meerwaarde van telefonische nazorg door IC-verpleegkundigen. Door de inzet van deze vorm van e-health worden patiënten en hun naasten beter begeleid in de overgang naar de thuissituatie.

Proefschrift downloaden (Nederlands) proefschrift_PDF_sabineopthoog1.pdf
Proefschrift downloaden (Engels) proefschrift_PDF_sabineopthoog.pdf