Nederlandse titel proefschrift Maatwerk bij het nemen van beslissingen bij patiënten met open wonden
Engelse titel proefschrift Tailored decision making with patients suffering from open wounds: The impact of negative pressure wound therapy on the quality of life of patients with wounds
Promovendus Janssen, Sandra
Gepromoveerde is verpleegkundige (geweest)
Universiteit Radboud Universiteit
Datum promotie 30/03/2023
Promotores Promotor: prof. dr. H. Vermeulen. Copromotoren: dr. A.M. Eskes & dr. T.S. de Vries Reilingh
Abstract (Nederlands)

Negatieve druktherapie (NDT) is een algemeen aanvaardde en veelgebruikte behan- delmethode voor patiënten met wonden. Er is echter nog steeds geen robuust bewijs voor de effectiviteit van NDT. Hierdoor wordt het nog belangrijker om de ervaringen en voorkeuren van patiënten met betrekking tot de behandelkeuze te onderzoeken. Wan- neer zorgprofessionals op de hoogte zijn van deze ervaringen en voorkeuren, stelt dat hen in staat om patiënten grondiger te informeren over behandelingsopties en het be- handelgesprek op een evidence-based practice (EBP) en shared decision making (SDM) manier te voeren. Op deze manier kunnen zorgprofessionals samen met patiënten een wondbehandeling kiezen die het beste bij elke individuele patiënt past. Doel van dit proefschrift was dan ook om inzicht te verschaffen in de ervaringen en voorkeuren van patiënten met wonden, behandeld met NDT.
Hoewel NDT vaak wordt gebruikt, besluiten sommige patiënten voortijdig te stoppen met NDT vanwege de negatieve effecten hiervan op de door hen ervaren kwaliteit van leven (KvL). Om meer inzicht te krijgen in de impact van NDT op de KvL van patiënten hebben we in Hoofdstuk 2 een systematische review van kwantitatieve studies beschre- ven. In deze review hebben we onderzocht of de invloed van de gekozen therapie op de KvL van patiënten verschillend is tussen NDT en standaard wondzorg.
Deze systematische review van vijf geïncludeerde artikelen van matige tot hoge kwaliteit (mediane MINORS-score was 75% (58%-96%)), liet zien dat de KvL verbeterde aan het einde van de therapie, onafhankelijk van de ingezette therapie. NDT leidde in de eerste behandelweek tot een lagere KvL, mogelijk door angstgevoelens. Na de eerste week werd een vergelijkbare of betere KvL gerapporteerd, in vergelijking met standaard wondzorg. NDT zou geassocieerd kunnen zijn met een verhoogde mate van angst.
In Hoofdstuk 3 hebben we een aanvullende systematische review gedaan van kwalitatieve studies, omdat we wilden begrijpen welke aspecten van de behandeling met NDT de KvL-scores beïnvloedt. Vijf kwalitatieve onderzoeken met een goede metho- dologische kwaliteit, waarin de ervaringen van 51 individuele patiënten zijn verwerkt, werden geïncludeerd.

Zie het proefschrift voor een volledige samenvatting.

Proefschrift downloaden (Engels) Proefschrift-Janssen-S.pdf