Nederlandse titel proefschrift Verpleegkundige ondersteuning van het zelfmanagement van patiënten tijdens opname in het ziekenhuis
Engelse titel proefschrift Nurses’ support of hospitalized patients’ self-management
Promovendus Otter, Caroline
Universiteit Universiteit Utrecht
Datum promotie 01/02/2024
Promotores Promotor: prof. dr. L. Schoonhoven. Copromotoren: dr. J.M. de Man & dr. J.C. Keren
Proefschrift downloaden (Engels) Proefschrift-Otter-C.pdf