Nederlandse titel proefschrift Zwangerschap en niertransplantatie
Engelse titel proefschrift Pregnancy and Kidney Transplantation
Promovendus Buren, Marleen van
Gepromoveerde is verpleegkundige (geweest)
Universiteit Erasmus Universiteit Rotterdam
Datum promotie 20/09/2022
Promotores Promotor: prof. dr. R. Zietse. Copromotoren: dr. J. van de Wetering & dr. A.T. Lely
Linkedin-account linkedin.com
Researchgate-url researchgate.net
Abstract (Nederlands)

Het doel van dit proefschrift is inzicht te geven in thema’s rondom zwangerschap na niertransplantatie in Nederland. Allereerst is een meta-analyse uitgevoerd naar effect van zwangerschap op nierfunctie en de kans op transplantaatverlies bij vrouwen na niertransplantatie. Alleen kort na de zwangerschap werd een mild significant effect op de transplantaatfunctie waargenomen. Er was geen verschil in transplantaatverlies tussen niertransplantatie-ontvangers met en zonder zwangerschap. Vervolgens is de landelijke PARTOUT-dataset (Pregnancy After Renal Transplantation OUTcomes) opgericht om korte-en lange termijn zwangerschapsuitkomsten na niertransplantatie te onderzoeken. Dit onderzoek laat voor het eerst op grote schaal zwangerschapsuitkomsten zien per pre-conceptionele nierfunctie-categorie, inclusief vrouwen met minder goede nierfunctie. De algehele obstetrische uitkomsten bij niertransplantatie-ontvangers zijn goed. Zwangerschap na niertransplantatie heeft geen significant effect op lange termijn nierfunctie. Mid-term glomerulaire hyperfiltratie, een fysiologische aanpassing aan de zwangerschap, is geassocieerd met betere transplantaatoverleving. Slechte nierfunctie en minder goede hemodynamische aanpassing aan de zwangerschap zijn risicofactoren voor ongunstige zwangerschapsuitkomsten. Hoewel de uitkomsten geruststellend zijn, heeft een niertransplantaat een houdbaarheidsdatum en kunnen niertransplantatie-ontvangers opnieuw nierfunctie-vervangende therapie nodig hebben wanneer hun kind nog jong is. Verder bleek uit interviews dat niertransplantatie-ontvangers een drempel ervaren om hun zwangerschapswens met de nefroloog te bespreken. Gezien de lage incidentie van zwangerschap na niertransplantatie, worden zwangerschapsuitkomsten niet altijd correct ingeschat door nefrologen en gynaecologen. Tot slot, bij vrouwen na nierdonatie heeft zwangerschap geen negatief effect op lange termijn nierfunctie. Er is een hogere incidentie hypertensieve aandoeningen tijdens de zwangerschap na nierdonatie, maar geen hogere incidentie van foetale uitkomsten in vergelijking met zwangerschappen voor nierdonatie.

Proefschrift downloaden (Engels) Proefschrift-van-Buren-M.pdf