Nederlandse titel proefschrift Delirium bij patienten die hartchirurgie ondergaan. Een onderzoek naar risicofactoren en langetermijn gevolgen
Engelse titel proefschrift Delirium in cardiac surgery. A study on risk-assessment and long-term consequences
Promovendus Koster, Sandra
Gepromoveerde is verpleegkundige (geweest)
Universiteit Universiteit Twente
Datum promotie 14/10/2011
Promotores Prof. dr. J.A.M. van der Palen & prof. dr. M.J. Schuurmans
Proefschrift downloaden (Engels) Proefschrift-Koster-S.pdf