Nederlandse titel proefschrift Delirium bij patienten die hartchirurgie ondergaan. Een onderzoek naar risicofactoren en langetermijn gevolgen
Engelse titel proefschrift Delirium in cardiac surgery. A study on risk-assessment and long-term consequences
Promovendus Koster Sandra
Gepromoveerde is verpleegkundige (geweest)
Universiteit Universiteit Twente
Datum promotie 14/10/2011
Promotores Job van der Palen en Marieke Schuurmans
Proefschrift downloaden (Engels) 12128-Koster.pdf