Nederlandse titel proefschrift Geen effect zonder ethiek; de reductie van separatie in de psychiatrie vanuit een zorgethisch perspectief
Engelse titel proefschrift No effect without ethics; the reduction of seclusion in psychiatry from a care ethics perspective
Promovendus Voskes, Yolande
Gepromoveerde is verpleegkundige (geweest)
Universiteit VUmc
Datum promotie 15/01/2015
Promotores Prof.dr. Guy Widdershoven & prof. dr. Tineke Abma
Linkedin-account linkedin.com