Nederlandse titel proefschrift Geen effect zonder ethiek; de reductie van separatie in de psychiatrie vanuit een zorgethisch perspectief
Engelse titel proefschrift No effect without ethics; the reduction of seclusion in psychiatry from a care ethics perspective
Promovendus Voskes, Yolande
Gepromoveerde is verpleegkundige (geweest)
Universiteit Vrije Universiteit Amsterdam
Datum promotie 15/01/2015
Promotores Prof. dr. G. Widdershoven & prof. dr. T. Abma
Linkedin-account linkedin.com
Abstract (Nederlands)

Zie https://research.vu.nl/en/publications/no-effect-without-ethics-reduction-of-seclusion-in-psychiatry-fro voor het volledige proefschrift.