Nederlandse titel proefschrift Diepgaande verandering in de geestelijke gezondheidszorg, een illusie? Het elimineren van afzondering
Engelse titel proefschrift Deep change in mental healthcare, an illusion? The case of eliminating seclusion
Promovendus Mann-Poll, Patricia
Universiteit Radboud Universiteit
Datum promotie 29/10/2021
Promotores Promotor: prof. dr. G.J.M. Hutschemaekers. Copromotoren: dr. E.O. Noorthoorn van der Kruijff & dr. A. Smit
Abstract (Nederlands)

Zie https://venvnvs.nl/2021/10/29/promotie-patricia-mann-poll/ voor een korte samenvatting van het proefschrift.