Nederlandse titel proefschrift Verpleegkundigen in de ruimte
Engelse titel proefschrift Nurses in Space
Promovendus Boonen Marcel
Gepromoveerde is verpleegkundige (geweest)
Universiteit Universiteit voor Humanistiek
Datum promotie 13/11/2017
Promotores Prof. dr. Frans Vosman en Prof. dr. Gerty Lensvelt-Mulders
Abstract (Engels)

The introduction of Barcoded Medicine Administration (BMA) is based on the assumption that when human action is eliminated as much as possible, drug distribution becomes safer. BCMA starts from the assumption that nurses make mistakes and that applying technology solves this problem. You provide nurses with a scanning device so they no longer have to look closely at what they are doing, because the medication, for example paracetamol, is changed into a barcode that is checked by the computer. The dominant instruction is, follow the computer, scan medication, and trust on the explicit technology because that improves safety. But on the other hand, nurses are instructed not to totally trust the same technology and to keep looking out for flaws in the system, which is an appeal to their practical knowledge. Technology changes roles, identities and mutual expectations in a subtle though far-reaching manner. Some pivotal concepts such as technology, temporality, knowledge, point of view, and standpoint came to the surface as an qualitative empirical research was done by shadowing nurses on the ward. Zooming in and zooming out (a concept of Davide Nicolini) brought the necessary insight of different point of views (resulting in three theoretical lenses). P.P. Verbeek’s lens of technology and the lens of Institutional theory (Campbell, Rankin) showed the institutional and textual ruling of nurses practices by this medication technology. Practice theorists Davide Nicolini and Robert Schmidt provided a definition of practice. The third lens (knowledge) confirms the constant presence of different forms of knowledge in the practice situation where nurses work with technology. Our research is a qualitative empirical and conceptual study into the use of a drug safety system by nurses in an orthopaedic ward of a general hospital.
The manuscript opens with a biographical journey which brings us to the problem statement, followed by a chapter explaining the relevant literature that is used. Then, the chapter explaining the research method and strategy in this research is followed by four chapters, consisting of the articles that are published by or submitted to different journals. The final chapter is a reflection on this research and presents the findings and conclusions of this research.

Free available online: https://www.globalacademicpress.com/ebooks/marcel_boonen

Abstract (Nederlands)

De introductie van medicatie technologie is gebaseerd op de veronderstelling dat wanneer het menselijk handelen zoveel mogelijk wordt geëlimineerd, de medicatie verstrekking veiliger wordt. Deze gedachte start vanuit de vooronderstelling dat verpleegkundigen fouten maken en dat het toepassen van technologie dit probleem oplost. De verpleegkundigen worden uitgerust met een scanapparaat, zodat ze zich kunnen richten op de handeling omdat de medicatie, bijvoorbeeld paracetamol, wordt veranderd in een barcode die door de computer wordt gecontroleerd. De dominante instructie is, volg de computer, scan medicatie, en vertrouw op de expliciete technologie, omdat dat de veiligheid verbetert. Tegelijkertijd krijgen de verpleegkundigen de instructie zelf te blijven nadenken en de technologie niet blindelings te vertrouwen. Ze worden gevraagd te blijven kijken naar fouten in het systeem, dat een beroep doet op hun praktische kennis. Technologie verandert rollen, identiteiten en wederzijdse verwachtingen op een subtiele maar verreikende manier. In het onderzoek komen cruciale concepten zoals technologie, tijdelijkheid van technologie, verschillende kennisvormen en standpunten aan de oppervlakte. Inzoomen en uitzoomen vanuit diverse theoretische perspectieven (lenzen) brachten inzicht in het invasieve karakter van medicatietechnologie op de verpleegkundige praktijk. Verbeek’s visie op technologie gecombineerd met institutionele etnografie laat zien hoe het handelen van verpleegkundigen door de medicatie technologie institutioneel tekstueel gestuurd wordt. Nicolini en Schmidt verstrekten een definitie van de praktijk. De derde lens (kennis) bevestigt de constante aanwezigheid van verschillende vormen van kennis in de praktijk waarin verpleegkundigen werken met technologie. Ons onderzoek is een kwalitatief empirische en conceptuele studie met een exploratief etnografisch karakter. Het manuscript opent met een biografische reis die ons naar de probleemstelling brengt, gevolgd door een hoofdstuk waarin de relevante literatuur wordt beschreven die is gebruikt. In hoofdstuk drie worden onderzoeksmethoden en -strategie van dit onderzoek uiteengezet, gevolgd door vier hoofdstukken die de artikelen bevatten die zijn gepubliceerd of ingediend bij de verschillende tijdschriften. Het laatste hoofdstuk is een reflectie op dit onderzoek en presenteert de bevindingen en conclusies van dit onderzoek.

Vrij beschikbaar online:https://www.globalacademicpress.com/ebooks/marcel_boonen