Nederlandse titel proefschrift Emergerende kennisopvattingen: het begrijpen van de praktijk van docenten
Engelse titel proefschrift Emerging epistemologies: making sense of teaching practice
Promovendus Niessen, Theo
Gepromoveerde is verpleegkundige (geweest)
Universiteit Universiteit Maastricht
Datum promotie 30/11/2007
Promotores Prof. Dr. C.P.M. van der Vleuten & prof. dr. G.A.M. Widdershoven. Copromotor: dr. T.A. Abma
Linkedin-account linkedin.com
Researchgate-url researchgate.net
Abstract (Nederlands)

De Universiteit Maastricht geeft nieuwe docenten een ‘Introductiecursus Probleem Gestuurd Onderwijs (PGO) voor nieuwe medewerkers’. Deze cursus biedt docenten een open gespreksruimte om eigen verworven inzichten over leren en onderwijzen te plaatsen tegenover/naast de ideeën van het PGO. In het proefschrift wordt de evaluatie van de introductiecursus middels de Responsieve Evaluatie beschreven en het parallel aan deze evaluatie ontwikkelde enactivistische kader om de ervaringen van medewerkers, ontwikkelaars en trainers te begrijpen. Dit kader vertrekt vanuit de idee dat kennisopvattingen belangrijk zijn om het gedrag van docenten beter te kunnen begrijpen.

Proefschrift downloaden (Engels) Proefschrift-Niessen-T.pdf