Nederlandse titel proefschrift Nieuwe inzichten in stentplaatsingen bij maligne aandoeningen van de bovenste tractus digestivus
Engelse titel proefschrift Nieuwe inzichten in stentplaatsingen bij maligne aandoeningen van de bovenste tractus digestivus
Promovendus Reijm, Agnes
Universiteit Erasmus Universiteit Rotterdam
Datum promotie 16/02/2024
Promotores Prof. dr. M.C.W. Spaander & prof. dr. M.J. Bruno
Abstract (Nederlands)

Palliatieve zorg voor patiënten met ongeneeslijke slokdarmkanker draait om het verlichten van symptomen om hun kwaliteit van leven te verbeteren. Een veelgebruikte methode is het plaatsen van zelf-ontplooiende metalen stents om de voedselpassage te verbeteren. Hoewel dit doorgaans effectief is, kunnen complicaties optreden. Deze complicaties vereisen vaak aanvullende endoscopische ingrepen en kunnen de levenskwaliteit van patiënten beïnvloeden. Dit proefschrift heeft tot doel nieuwe inzichten te bieden over stentplaatsing als palliatieve behandeling en inzicht te geven in complicaties na stentplaatsing.
Het proefschrift start met een algemeen overzicht van de literatuur over palliatieve van dysfagie bij patiënten met slokdarmkanker. Bij patiënten met een levensverwachting van minder dan drie maanden wordt het plaatsen van een slokdarmstent aanbevolen vanwege de snelle verlichting van dysfagie. Hoewel brachytherapie traditioneel de aanbevolen behandeling is voor patiënten met een levensverwachting van meer dan drie maanden, suggereren recente gegevens dat uitwendige radiotherapie effectief en een veilig alternatief kan zijn.
Nieuwe oncologische behandelingen en verbeteringen in de overleving van de patiënt zijn van mogelijke invloed op de respons en het resultaat van het plaatsen van een zelf-ontplooiende metalen stent. Deze veranderen worden in een retrospectieve studie over een periode van 23 jaar geanalyseerd. Ondanks de introductie van nieuwe slokdarmstentdesigns daalde het aantal patiënten met hernieuwde passageklachten na stentplaatsing niet. Wel daalde de incidentie van ernstige complicaties. Een van de meest ontwrichtende symptomen bij kankerpatiënten is pijn. Zestig procent van de patiënten ervoer significante pijn onmiddellijk na slokdarmstentplaatsing en had ruim 30% van de patiënten twee weken na slokdarmstentplaatsing nog steeds behoefte aan opiaten. Er is geen verschil tussen een volledig beklede en gedeeltelijk beklede slokdarmstent in relatie tot het optreden van complicaties en terugkeer van dysfagie.
Het proefschrift wordt afgesloten met de klinische resultaten van het plaatsen van duodenumstents voor maligne aandoeningen over een tijdsperiode van 20 jaar. In de loop van de tijd na de totale overleving af en had meer dan de helft van de patiënten een terugkeer van symptomen na het plaatsen van een duodenumstent.