Nederlandse titel proefschrift Het verbeteren van postoperatieve pijnzorg; een analyse van Acute pijn Service data
Engelse titel proefschrift Improving postoperative pain care; an Acute Pain Service data analysis
Promovendus Boekel, Rianne van
Gepromoveerde is verpleegkundige (geweest)
Universiteit Radboud Universiteit
Datum promotie 14/12/2017
Promotores Prof. dr Kris Vissers
Linkedin-account linkedin.com
Researchgate-url researchgate.net
Abstract (Nederlands)

Postoperatieve pijn is een veel voorkomende gebeurtenis na de operatie. Onvoldoende postoperatieve pijnbehandeling is geassocieerd met verschillende negatieve gevolgen, ongemak van de patiënt en is geassocieerd aan hogere kosten voor de gezondheidszorg. De prevalentie van matige tot ernstige postoperatieve pijn in Nederland en in de rest van de wereld is hoog, variërend tussen 41% en 65%.

In dit proefschrift ligt de focus op postoperatieve pijn die wordt ervaren door patiënten in een academisch ziekenhuis in Nederland. Het algemene doel van dit proefschrift was om de kwaliteit van postoperatief pijnbehandeling in ziekenhuizen te onderzoeken. We hebben het model van Donabedian gebruikt om de kwaliteit van postoperatieve pijnbehandeling te beoordelen en een reeks factoren uit elk van de drie categorieën te selecteren: structuur, proces en uitkomst. In de categorie "structuur" hebben we de aanwezigheid en verantwoordelijkheden van acute pijn service (APS) teams in ziekenhuizen onderzocht. Pijnmeting werd bestudeerd voor de categorie "proces". Als 'uitkomst' hebben we pijnmeting waaronder pijn scores onderzocht, complicaties en de relaties tussen deze twee uitkomstvariabelen.

Proefschrift downloaden (Engels) Proefschrift-R-van-Boekel-met-artikelenmc.pdf