Nederlandse titel proefschrift Gewoon lief zijn? Het maieutisch zorgconcept en het invoeren van geïntegreerde belevingsgerichte zorg op psychogeriatrische verpleeghuisafdelingen
Engelse titel proefschrift Geen Engelstalige titel
Promovendus Kooij, Cora van der
Gepromoveerde is verpleegkundige (geweest)
Universiteit Vrije Universiteit Amsterdam
Datum promotie 18/12/2003
Promotores Prof. dr. W. van Tilburg en prof. dr. H. Cools
Abstract (Nederlands)

Zie website coravanderkooij.com bij belevingsgerichte zorg/artikelen voor een samenvatting van het proefschrift.