Nederlandse titel proefschrift Gewoon lief zijn? Het maieutisch zorgconcept en het invoeren van geïntegreerde belevingsgerichte zorg op psychogeriatrische verpleeghuisafdelingen
Engelse titel proefschrift Geen Engelstalige titel
Promovendus Van der Kooij Cora
Gepromoveerde is verpleegkundige (geweest)
Universiteit Vrije Universiteit
Datum promotie 18/12/2003
Promotores W.van Tilburg en H. Cools
Abstract (Engels)

zie website coravanderkooij.com bij belevingsgerichte zorg/artikelen

Abstract (Nederlands)

zie website coravanderkooij.com bij belevingsgerichte zorg/artikelen